Barnehageprisene har i realiteten gått ned i løpet av de siste åtte årene, ifølge Statistisk sentralbyrå. Foto: Paal Svendsen, Utdanning
Barnehageprisene har i realiteten gått ned i løpet av de siste åtte årene, ifølge Statistisk sentralbyrå. Foto: Paal Svendsen, Utdanning

SFO øker mer i pris enn barnehage

Justert for generell prisutvikling har SFO blitt dyrere de siste åtte årene, mens barnehagene har blitt billigere.

I perioden 2009 til 2017 er prisen på SFO økt med 33 prosent, mens prisøkningen for en kommunal og en privat barnehageplass er på henholdsvis 10,4 og 7,9 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Siden den generelle prisutviklingen, konsumprisindeksen (KPI), i samme periode har økt med 16 prosent, er barnehageplassene i realiteten gått ned i pris, til tross for at maksprisen for en plass ifra januar 2014 ble økt fra 2.330 kroner til dagens sats på 2.730 kroner. En grunn til at den reelle snittprisen likevel ikke økte, er at det i 2015 ble innført regel om at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av samlet inntekt for én barnehageplass. I tillegg kom gratis kjernetid for 4- og 5-åringer, og etter hvert 3-åringer, fra husholdninger med lav inntekt. Dette har bidratt til å trekke total prisøkning ned.

Prisøkningen for SFO kan delvis forklares med økte driftskostnader, særlig arbeidskraft har blitt dyrere. I tillegg betales store deler av SFO-driften av foreldrene, uten maksimumspris fra Stortinget. Økte kommunale kostnader til barnehageplassene kan ha blitt dekket inn ved å øke foreldrebetaling på SFO.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS