Ingunn Folger, rektor ved Bryne vidaregande skule.
Ingunn Folger, rektor ved Bryne vidaregande skule.

Rektor Ingunn Folgerø skal lede Lærerprofesjonens etiske råd

I høst valgte landsmøtet i Utdanningsforbundet å videreføre Lærerprofesjonens etiske råd. Nå er nye medlemmer oppnevnt, med en rektor i spissen.

Publisert

– Jeg er både ydmyk og glad for å ha fått denne rollen, sier Ingunn Folgerø til udf.no.

Rektoren ved Bryne vidaregående skule i Rogaland skal lede Lærerprofsjonens etiske råd for de neste fire årene. Folegrø har bakgrunn som lærer i videregående, kommunalsjef for oppvekst og læring i Rennesøy kommune og har vært fakultetsdirektør ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Med seg i det nye råde rådet får hun fire medlemmer fra profesjonen og fire medlemmer med annen bakgrunn. I tillegg er det oppnevnt fire varamedlemmer. (se faktaboks). Flere av rådets medlemmer er nye, noen er med videre fra forrige periode.

– Jeg takket ja fordi jeg har lyst å lære av fagområdene de andre medlemmene i rådet representerer og jeg ønsker gjennom rådet å bidra til at enda flere enkeltelever skal bli den beste utgaven av seg selv som et resultat av god skolegang med kloke, ansvarlige og kompetente lærere, sier Folgerø til udf.no.

Krav om mer synlighet

Lærerprofesjonens etiske råd ble opprettet etter et vedtak på landsmøtet i 2015 og oppnevnt i 2016. Hensikten med rådet er å støtte opp om arbeidet med Lærerprofesjonens etiske plattform og en etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne.

På landsmøtet i november ble det vedtatt at rådet skal videreføres, men det ble etterlyst at råde skal bli mer synlig. Det oppfordringen håper Utdanningsforbundets leder Steffen Handal, sier til udf.no at han føler seg trygg på at medlemmene av rådet har både bredden og kompetansen forbundet er ute etter.

– Samlet mener vi at rådet har nok kunnskap og evne til å finne frem til løsninger og svar som kan fremme lærerprofesjonens etiske verdier og ansvar. Et viktig hensyn i valget av medlemmer har også vært å ivareta en viss kontinuitet, sier Handal til udf.no.

Lærerprofesjonens etiske råd:

Medlemmer fra profesjonen (5):

Ingunn Folgerø, rektor ved Bryne vidaregåande skule.

Birgitte Fjørtoft, pedagogisk leder i Ankerskogen barnehage, men for tiden i permisjon for å være redaktør for tidsskriftet Barnehagefolk.

Anders Kvaase, lærer ved Vikersund skole.

Mona Søbyskogen, rektor og 2. nestleder i Skolelederforbundets sentralstyre.

Bodil Jenssen Houg, mobbeombud i Viken.

Medlemmer med andre fagbakgrunner (4):

Eirin Oda Lauvset, seniorrådgiver ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Hadi Strømmen Lile, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

Solveig Østrem, professor i pedagogikk ved Oslo Met.

Einar Øverenget, professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet.

Varamedlemmer (4):

Sine Charlotte Gade, lærer ved Firda vidaregåande skule.

Marius Andersen, lærer ved Haukerød skole.

Vibeke Solbue, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet og nettverkskoordinator for UH i Nasjonalt nettverk for kompetanseutvikling i grunnskolen (DeKomp).

Birte Simonsen, pensjonist. Men jobber som prosjektmedarbeider for Universitetet i Sørøst-Norge, og har diverse engasjement for Universitetet i Agder. Er også gruppeleder i Agder fylkesting.

Powered by Labrador CMS