Petter Skarheim.
Petter Skarheim.

Utdanningstopp Petter Skarheim:
«En full nedstengning av hele Norge hadde vi ikke fantasi nok til å tenke ut»

Planene fra Utdanningsdirektoratet tok utgangspunkt i at en pandemi kan vare 15 uker, med 30-40 prosent sykefravær. Å skaffe vikarer og berolige foreldre var listet opp som de viktigste tiltakene ved en pandemi.

Publisert

Onsdag denne uka kom rapporten fra Koronakommisjonen. Den tar blant annet for seg beredskapsplanene som forelå før pandemien brøt ut i fjor vår.

Helsedirektoratet og andre institusjoner får kritikk for at planene ikke har tatt høyde for den type inngripende smitteverntiltak som koronapandemien har ført til.

Kommisjonen har blant annet sett på hvor godt forberedt de har vært i Kunnskapsdepartementet og det underliggende Utdanningsdirektoratet. De har da sett på direktoratets beredskapsplaner og risikovurderinger knyttet til et mulig pandemiutbrudd i Norge.

«Direktoratet har laget en beredskapsplan for grunnopplæringen som skal fungere som en veiledning og være rask å oppdatere ved en pandemi. Planen fra 2009, som ble oppdatert i 2019, tar utgangspunkt i at en pandemi kan vare i 15 uker, hvor det kan være 30–40 prosent sykefravær i 5 av ukene,» skriver kommisjonen i rapporten.

Les også: Koronakommisjonen mener det ikke var feil å stenge skoler og barnehager

Beroligende informasjon til foreldre

De viktigste tiltakene som er listet opp fra Utdanningsdirektoratets planer er å skaffe vikarer og gi beroligende informasjon til foreldre.

«Planen anslår at syke elever vil kunne være borte fra skolen i ti dager. Fordi dette er en så kort periode, anslår de også at tapt læring kan hentes inn,» står det i rapporten.

Kommisjonen har også intervjuet departementsråd i Kunnskapsdepartementet, Petter Skarheim, og han sier at de heller ikke der så for seg skolestenging i hele landet.

– Det vi har vært forberedt på i pandemiplanen, er at det kunne skje nedstengninger enkelte steder, og at man da måtte iverksette tiltak ut fra det. Det har vært på agendaen og i planverket, men en full nedstengning av hele Norge hadde vi ikke fantasi nok til å tenke ut, sa Skarheim til kommisjonen i januar i år. Skarheim har tidligere ledet Utdanningsdirektoratet før han gikk over til departementet.

Ikke tatt høyde for inngripende smitteverntiltak

Koronakommisjonen er kritiske til at pandemiplaner og scenarioer fra helsesektoren ikke har tatt høyde for bruk av omfattende smitteverntiltak på nasjonalt nivå. De mener derfor det heller ikke er å forvente at andre sektorer har planlagt for dette.

«Kommisjonens hovedinntrykk er at alle sektorer, hver for seg, har lagt planer for hvordan de skal kunne holde i gang funksjonene sine i en situasjon hvor smitte er så utbredt at man kan forvente opp mot 30–40 prosent sykefravær. Planene omfatter ikke hvordan sektorer skal håndtere inngripende smitteverntiltak.»

Powered by Labrador CMS