Koronakommisjonen:
– Skolene har i stor grad opprettholdt samfunnsfunksjonen sin under pandemien

Skolene og lærerne får ros for innsatsen med digital hjemmeskole. Samtidig peker kommisjonen på potensielt store konsekvenser for enkelte elever, og de oppfordrer myndighetene til å gjøre sitt ytterste for at elever skal få tatt igjen tapt læring.

Publisert

Onsdag denne uken kom rapporten fra Koronakommisjonen. De har blant annet tatt for seg situasjonen i skolene rundt nedstengningen og gjenåpningen i fjor vår.

«Til tross for veldig begrenset erfaring med hjemmeundervisning før covid-19-pandemien, klarte skolene og lærerne å sørge for et digitalt undervisningstilbud som var tilpasset hjemmeskole. Det krevde betydelig innsats fra mange. Skolene har etter kommisjonens syn i stor grad opprettholdt samfunnsfunksjonen sin under koronapandemien,» skriver kommisjonen i rapporten.

De viser også til at skolene og barnehagene aldri var helt stengt. 8,5 prosent av barnehagebarna og 5,3 prosent av grunnskoleelevene var fysisk til stede i hele eller deler av perioden med stengning, de fleste fordi de hadde foresatte i samfunnskritiske yrker.

Les også: Redd Barna forventer stor krisepakke for barn og unge

Ta igjen tapt læring

Kommisjonen peker imidlertid på at noen tilpasningsproblemer knyttet til overgang til digital hjemmeundervisning kan ha fått store konsekvenser for enkelte barn og elever, blant annet elever med spesialundervisning eller særskilt norskopplæring. Kommisjonen viser også til at læringsutbytte har vært mindre for mange elever sammenlignet med en normalsituasjon.

«Kommisjonen mener at myndighetene må gjøre sitt ytterste for å legge til rette slik at alle elever får anledning til å ta igjen eventuell tapt læring. Dette er spesielt viktig for elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og for elever med særskilt norskopplæring,» står det i rapporten.

Les også: Koronakommisjonen mener det ikke var feil å stenge skoler og barnehager

For sent i gang med veiledere

En av tingene kommisjonen mener gikk for tregt, var å få i gang arbeidet med smittevernveiledere til skoler og barnehager.

Oppdraget ble sendt til Folkehelseinstituttet 7. april, nesten en hel måned etter Norge stengte ned. Dette var samme dag som regjeringen annonserte at de snart skulle begynne gjenåpning av skoler og barnehager.

Kommisjonen viser til at smittevernveilederne kom så sent at barnehager og barneskoler fikk under en arbeidsuke til å forberede gjenåpningen.

«Vi mener derfor dette oppdraget ble sendt til FHI for sent,» konkluderer kommisjonen.

Les også: Her er hovedpunktene fra Koronakommisjonen om konsekvenser for barn og unge

Anbefalinger til neste krise

Kommisjonen kommer med følgende anbefalinger for fremtidige kriser som kan føre til nedstenging:

  • Dersom skoler må stenges under en langvarig krisesituasjon, bør myndighetene sørge for at alle elever får tilgang til velegnet utstyr for å kunne få digital undervisning.
  • Ved en nedstengning bør planlegging av barnas tilbakekomst til skoler og barnehager starte tidlig, og tidligere enn under koronakrisen.
  • Det bør utarbeides prosedyrer for å skaffe til veie en oversikt over hvilke elever og barn som har en familiesituasjon, helsesituasjon eller liknende som gjør at de er spesielt sårbare ved en potensiell nedstengning av skoler og barnehager.
  • Myndighetene må gjøre sitt ytterste for å legge til rette slik at alle elever får anledning til å ta igjen tapt læring. Dette er spesielt viktig for elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og for elever med særskilt norskopplæring.
Powered by Labrador CMS