Koronakommisjonen mener det ikke var feil å stenge skoler og barnehager

Tross mange motargumenter, mener kommisjonen at det ikke var feil å stenge skoler og barnehager 12. mars 2020. Men flere av de involverte trodde det kun ville være snakk om å holde stengt et par uker.

Publisert Sist oppdatert

Koronakommisjonen mener det ikke var feil å stenge skoler og barnehager i mars 2020, selv om de også viser til at det var mange argumenter mot å stenge skoler og barnehager.

«Kunnskap som har kommet i ettertid tyder på at kostnadene var større enn myndighetene så for seg. Kommisjonen kan likevel ikke konkludere med at beslutningen om nasjonal stenging av skoler og barnehager 12. mars var feil,» skriver kommisjonen.

Onsdag la de frem sin rapport.

–Usikkerhet og frykt

De viser til at alternativet til en nasjonal stenging av skoler og barnehager ikke var at barn fikk gå på skolen og i barnehagen som før.

«Flere kommuner hadde allerede bestemt seg for å stenge skolene. Usikkerhet og frykt for smitte gjorde dessuten at noen foreldre valgte å holde barna sine hjemme fra skolen. At skolene og barnehagene stengte, kan ha bidratt til at kostnadene alt i alt ble mindre enn de ellers ville blitt.»

Kommisjonen skriver at konsekvensene for barna av stengte skoler og barnehager i liten grad ble vektlagt i den første fasen.

«I intervjuene våre har flere pekt på at de så for seg at det var snakk om bare et par uker før skoler og barnehager kunne åpne igjen. Dermed var de heller ikke så bekymret for konsekvensene for barna,» skriver kommisjonen.

I et intervju med kommisjonen sier departementsråd i Kunnskapsdepartementet, Petter Skarheim, at stengte skoler og barnehager på kort sikt ikke har så store konsekvenser.

– Men på lang og mellomlang sikt så har det det. Det var jo ingen som visste helt sikkert da hvor lenge dette skulle vare på det tidspunktet, sa Skarheim i intervju med kommisjonen 15. januar 2021

Les også: Her er hovedpunktene fra Koronakommisjonen om konsekvenser for barn og unge

– Avgjørende for å få mobiliteten ned

I et intervju med kommisjonen i januar i år sa assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, at kostnadene ved å stenge skoler også burde vurderes opp mot hva som var alternativet.

– De som tenker at tiltakene vil ha store konsekvenser, og de derfor ikke kan gjennomføres, tar ikke inn over seg at konsekvensene vil være større dersom man ikke gjør noe, for nettopp de samme gruppene, sa Nakstad.

Han mente stengte skoler og barnehager var avgjørende for at mobiliteten i samfunnet gikk så kraftig ned i perioden.

– Det er vanskelig for arbeidsgivere å si at du ikke skal ha hjemmekontor, når du samtidig har hjemmeskole. Da falt mobiliteten i Norge nesten ned til null, og det gjorde at smittetallene i Norge falt like raskt som i land med portforbud, sa Nakstad til kommisjonen i januar.

Utdanningssektoren ikke involvert

Ifølge kommisjonens rapport var ingen i utdanningssektoren involvert i diskusjonen som foregikk blant helsemyndighetene om å stenge ned. Men diskusjonene pågikk også i Utdanningsdirektoratet.

Klokka 08.59 torsdag 12. mars 2020 sendte utdanningsdirektør Hege Nilssen en e-post til ledelsen i Kunnskapsdepartementet der hun anbefalte nasjonal stenging av skolene og barnehagene:

«Vi nærmer oss vel et tidspunkt hvor myndighetene må gjøre en reell vurdering av å stenge alle skoler og barnehager. Av hensyn til utvikling av smitte i Norge og behov for ytterligere tiltak for å hindre smittespredning nærmer vi vel oss punktet der gevinsten overstiger kostnaden av å stenge. Diskursen i det offentlig Norge er også i ferd med å ta en ny vending. Det vil være vår anbefaling å stenge,» skrev Nilssen i e-posten.

Utdanningsdirektoratet ville også unngå en situasjon hvor ansatte i skoler og barnehager nektet å gå på jobb av frykt for smitte.

«Det var vår vurdering at en nasjonal koordinert stengning av skoler og barnehager var nødvendig for å få kontroll på en eskalerende situasjon, som også fremsto som stadig mer kaotisk,» skriver Utdanningsdirektoratet i brev til kommisjonen i forbindelse med granskingen.

Daværende kunnskapsminister Trine Skei Grande skal, ifølge kommisjonen, ha ønsket å gå ut offentlig med anbefalingen fra direktoratet, men fikk beskjed om ikke å gjøre det.

Samme dag klokken 14 annonserte statsminister Erna Solberg nedstengingen av skoler og barnehager på en pressekonferanse.

– Kan ha bidratt til å gjenopprette tillit

Dette er noe av det kommisjonen skriver videre om stengingen av skoler og barnehager i mars 2020:

«Stengingen kan ha bidratt til at barna fikk komme tilbake til skolen og barnehagen raskere enn dersom nasjonale myndigheter ikke hadde handlet. At enkelte kommuner allerede hadde valgt å stenge skolene sine, og at noen foreldre holdt barna hjemme til tross for myndighetenes forsikring om at det var trygt å sende dem på skolen, illustrerer at det i dagene opp mot 12. mars vokste fram en svikt i tilliten til myndighetenes vurderinger. Nedstengingen kan ha bidratt til å gjenopprette en tillit, slik at foreldre opplevde det fysiske tilbudet som trygt da myndighetene etter hvert besluttet å gjenåpne barnehagene og skolene.

Selv om det så ut til at barn hadde en liten rolle i smittespredningen, er det dessuten grunn til å tro at de stengte barnehagene og skolene bidro vesentlig til å redusere mobiliteten i samfunnet, og dermed til å redusere smittespredning blant voksne.»

Powered by Labrador CMS