Epletunet barnehage. Foto: Google.
Epletunet barnehage. Foto: Google.

Kommunen krevde millioner fra barnehage – endte med advokatregning

Kommunen krevde tilbakebetalt fire millioner kroner fra en privat barnehage. Isteden endte de opp med barnehageeierens advokatregning på 180.000 kroner.

Publisert

Aurskog-Høland kommune i Akershus gjennomførte i 2017 økonomisk tilsyn med Epletunet barnehage AS, som driver to barnehager i kommunen. De hyret inn Romerike revisjon til å gå gjennom pengebruken i barnehagen i 2014 og 2015. Basert på konklusjonene krevde kommunen tilbake om lag fire millioner kroner av barnehagen.

Kommunen mente eieren hadde tatt ut uforholdsmessig stor lønn og bonus til både seg selv og samboeren, som jobber som vaktmester i barnehagen. Revisjonsrapporten pekte også på at barnehagen hadde kjøpt inn biler til en verdi av rundt 1,3 millioner kroner. En SUV-Mercedes med en listepris på 900.000 kroner og en Skoda Superb til rett under 400.000 kroner.

Eieren begrunnet Mercedes-investeringen med at barnehagen eier en BobCat-maskin på 2,5 tonn som måtte fraktes mellom de to barnehagene, blant annet fordi den brukes til snømåking.

– Dette utløser krav om en bil som kan trekke transporthenger med vekt opp til 3500 kilo. Vi valgte en Mercedes 2011-modell som også brukes til en rekke andre barnehagerelaterte oppdrag. Den brukes også privat, og det er jeg beskattet for, har barnehageeieren uttalt til lokalavisen Indre Akershus Blad.

Eieren uttaler også til samme avis at hun er lettet for at saken nå er over.

 

Barnehagen vant hos fylkesmannen

Barnehagens advokat anket vedtaket inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Der fikk eieren medhold, fordi vedtaket var fattet på grunnlag av feil tolkninger av loven. Kommunen ble også dømt til å betale advokatregningen til barnehagen, en utgift på rundt 180.000 kroner. I tillegg kommer utgiftene til det eksterne revisjonsfirmaet.

Rådmann i Aurskog-Høland, Siri Hovde, sier de brukte betydelige midler og tid på saken.

– Kommer dere til å fatte et nytt vedtak i saken og prøve den på nytt?

– Vi skal ha en gjennomgang og et møte etter påske. Hva vi da bestemmer, vet jeg ikke, sier Hovde. 

I etterkant har eieren krevd en beklagelse fra kommunen fordi hun mener saken har vært en belastning for omdømmet til barnehagen. En slik beklagelse har hun imidlertid ikke fått. Isteden har kommunen vært i dialog med Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å få veiledning i hvordan økonomiske tilsyn bør gjennomføres.

– Eieren av Epletunet barnehage har bedt dere beklage og fremstiller det som kommunene tolker lovverket feil. Hva tenker du om det?

– Det er utfordrende å forklare at det ikke er sånn. Vi har sett på hva andre kommuner gjør i lignende saker. Vi var en av de aller første som førte tilsyn på økonomisk grunnlag. I tillegg har vi bedt om veiledning fra fylkesmannen, og det har vi fått. Etter det er vi mye bedre rustet hvis vi skal åpne nytt tilsyn mot denne eller andre barnehager, sier Hovde.

 

 

Powered by Labrador CMS