Grønn oppdragelse ligger på foreldrene – ikke skolen og barnehage

Flertallet av foreldrene mener det er dem, ikke barnehagen ellers skolen, som skal lære barna gode miljøholdninger.

  • Flesteparten av foreldrene, 73 prosent, mener de selv som skal gi barna grønn oppdragelse.
  • 15 prosent av foreldrene mener det er skolen og barnehagen som skal lære barna gode miljøholdninger.
  • Åtte prosent vil overlate ansvaret til stat og kommune, mens de siste fire prosentene fordeler seg på miljøorganisasjoner, andre og «vet ikke».
  • Undersøkelsen er gjennomført av YouGov for Grønt Punkt Norge.

 

Viktig med grønn oppdragelse

Veldig få foreldre, kun sju prosent, mener det er lite viktig å lære barna gode miljøholdninger. 66 prosent har svart at de i stor grad synes det er viktig, og ytterligere 28 prosent mener at det i noen grad er viktig.

Om lag 250 foreldre med barn mellom null og atten år deltok i den landsdekkende undersøkelsen som analyseinstituttet YouGov har gjennomført for Grønt Punkt Norge.

Kildesortering er vinneren i den grønne barneoppdragelsen. 40 prosent av foreldrene har svart at kildesortering i stor grad inngår i oppdragelsen, mens ytterligere 44 prosent svarer «i noen grad». Bare fem prosent svarer at barna deres ikke har noe som helst med kildesorteringen å gjøre.

 

Små barn kan kildesortere

Are Shaw Waage, sjefsagent i barnas miljøvernorganisasjon Miljøagentene, påpeker at kildesortering er en fin og holdningsskapende vane som er enkel å gjennomføre i hjemmet.

– Barn klarer fint å sortere avfall fra toårsalder, altså fra før de kan snakke. Fra treårsalderen forstår barna mange årsaker til at de ikke skal kaste søppel i naturen, som at dette kan skade fisk og dyr, og at det rett og slett ikke ser pent ut, sier Waage til Pressenytt.

Enda viktigere er det ifølge miljøagenten at voksne faktisk lever som de lærer, slik at de også går foran med et godt eksempel.

– Det hjelper ikke å be barna dine om å kildesortere, hvis du ikke gjør det selv. Det hjelper ikke å be barna sykle til skolen, hvis du selv kjører bil til jobb. Barna skjønner hva foreldrene er opptatt av. Derfor er det veldig viktig å la ord følges av handling, sier Waage.

Powered by Labrador CMS