VOLD I SKOLEN

Oppdragelse er helt nødvendig for vellykket sosialisering

Debatt: Elever trenger å bli ledet til regulering like mye som de trenger uendelig mye omsorg fra starten av livet.

Publisert Sist oppdatert

Når enkelt elever bruker språket på en slik måte at det skaper utrygghet for andre elever, uroer og tydelig er aggressive, kan ikke lærere bare se på.

Hvis lærere ignorerer slik atferd, blir maktbalansen i klasserommet meget forskjøvet.

Noen elever har utfordringer med atferd og bruk av vold. De er i liten grad vant til å regulere atferden sin og hvis dette pågår og ikke blir tatt tak i hjemme som i støttende foreldresamarbeid fra skolens side og mer oppdragelse hjemme, er det ikke bare resten av elevene, læreren og enkelte elever som rammes.

De som ikke lærer egnet oppførsel, ikke klarer å regulere seg, truer, skremmer, bruker vold , altså elevene som ikke får den hjelp de trenger via foreldrene, får en svært usunn sosialisering og manglende vekst og utvikling sosialt sett. Og jo oftere og jo lengre volden pågår, jo mer skadet blir eleven som utøver vold. Dette rammer også samtlige medelever lærere og pedagogiske medarbeidere.

Å lede elever er nødvendig. Ledelsen vil være ulik utfra grupper av elever og gruppedynamikk i tillegg til den oppdragelsen og de atferds mønstre eleven bruker i møte med omgivelsene . Oppdragelse og opplevelser av sosialisering som eleven har fra før, tar elevene med seg inn i klasserommet.

Elever trenger å bli ledet til regulering like mye som de trenger uendelig mye omsorg fra starten av livet. De med nevrodivergens og lignende tilstander, trenger det enda mer. Men oppdragelse er helt nødvendig for vellykket sosialisering.

Powered by Labrador CMS