Satsing digitalt har ikke gitt sporbare resultater for elevene, slår NIFU fast i en rapport
Satsing digitalt har ikke gitt sporbare resultater for elevene, slår NIFU fast i en rapport

NIFU-rapport: Ingen tegn til mer læring etter digital satsing

Mellom 2017 og 2019 gjennomførte Asker kommune satsinga «Digital læring i Askerskolen». Det har til nå ikke gitt sporbare resultater for elevenes læring.

Publisert Sist oppdatert

Det er NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) som kommer med denne konklusjonen.

Instituttet har vært engasjert av kommunen for å gi svar på om satsingen har gitt elevene bedre læring. Konklusjonen er at det er det ingen entydige tegn på.

Den eneste forskjellen som er nevnt i rapporten «Digital læring i Askerskolen: Sluttrapport fra følgeforskning» er en liten bedring i matematikkresultata fra 2016 til 2018. Men endringen er liten. I rapporten konkluderes det med at den vel så gjerne kan skyldes forhold uavhengig av den digitale satsinga, som endringer i elevgruppa eller lærergruppa.

Dessuten konkluderer rapporten med at matematikklærerne er de som i minst grad har lagt om undervisninga etter den digitale satsinga.

Rapporten trekker også fram at det er betydelige forskjeller i lærernes kompetanse i å undervise med digitale verktøy. Særlig stor er forskjellen blant norsklærere og matematikklærere, der matematikklærerne er klart minst komfortable.

Et kompetanseløft for lærerne har vært en del av satsinga. Ellers har en sentral del av den digitale satsinga vært å gi alle elever en Chromebok til bruk i læring og undervisning-

Rapporten utelukker ikke at satsinga på sikt kan gi bedring i elevprestasjonene.

Powered by Labrador CMS