De Grønne vil bytte vekst med ferie

Miljøpartiet De Grønne bør bytte ut kravet om sekstimersdag med en ekstra ferieuke, mener et utvalg i partiet. Til gjengjeld skal lønnsveksten ned, pensjonsalderen opp og sykelønna kuttes.

– Hovedmålet er å øke livskvaliteten til menneskene uten å overskride økosystemenes bæreevne, slås det fast i rapporten fra partiutvalget som har vært ledet av Hallvard Surlien. Anbefalingene danner grunnlaget for arbeidet med programmet som De Grønne skal gå til valg på neste år.

Bilfritt sentrum og mer ferie er eksempler på tiltak som gir høyere livskvalitet uten at forbruket øker, mener utvalget.

– Et ytterligere eksempel fra psykologisk forskning er at mennesker har økt tilfredshet og lykke ved å gi penger til utviklingsprosjekter, slik at levestandarden øker i andre land i stedet for i Norge, påpekes det.

Kutt

Partiutvalget vil stanse all leting etter olje og gass og fase ut all petroleumsvirksomhet innen 2035. Med en handlingsregel på 3 prosent må skattene økes for å betale for velferd, erkjenner utvalget.

Utvalget slår fast at nye utvidelser av velferdsstaten må unngås og at veksten må bli lavere innen helse og omsorg. I tillegg foreslås det å øke den nedre pensjonsalderen fra 62 til 64 år, kutte i sykelønnsordningen, fjerne pendlerfradraget og avvikle BSU-ordningen. Utvalget åpner også for å droppe tidligere løfter om tannhelsereform og minstenorm for lærertetthet.

Mindre vekst

Å redusere det materielle forbruket bør fortsatt være en hovedsak for De Grønne, mener partiutvalget, som vil ta ut økt produktivitet i mer fritid.

Men i stedet for en gradvis nedtrapping av arbeidstiden, slik partiet går inn for i dag, foreslår utvalget å innføre én ekstra ferieuke som skal kunne tas ut fleksibelt i løpet av året.

– Forutsetningen er da at vi får en produktivitetsvekst som gir rom for dette, slik at tiltaket kan kompenseres i tariffoppgjørene uten å gi negativ reallønnsutvikling, fastslås det.

En annen måte å redusere arbeidstiden på er ifølge utvalget å gi bestemte grupper lovfestet rett til kortere arbeidstid, for eksempel småbarnsforeldre.

Partiutvalget vil ellers gjeninnføre arveavgiften, noe som i dag ikke er vedtatt politikk, og innføre progressiv utbytteskatt og en egen nasjonal eiendomsskatt. Til gjengjeld skal det kuttes i formuesskatten, blant annet ved å heve bunnfradraget til ca. 50 millioner kroner.

Nei til fly

De Grønne-utvalget foreslår ellers å fase ut all flytrafikk mellom de tre største norske byene Oslo, Trondheim og Bergen innen 2050 og i stedet la de reisende bruke tog.

En rekke tiltak mot matsvinn foreslås også. Blant annet skal større butikker måtte tilby veldedige organisasjoner usolgt mat før den kastes. Momsen skal bort på frukt, grønt og økologisk mat. Offentlige kantiner skal dessuten påbys å ha minst 50 prosent økologisk mat innen utgangen av 2021 – og all jobbfrukt i det offentlige skal også være økologisk.

Utvalget tar også til orde for «ekte grønn vekst», med målrettet næringssatsing innen bioøkonomi, fornybar energi, metallindustri, turisme og offshoreteknologi. Kraftkabler skal bygges til Europa, og alle boliger og næringsbygg skal være plusshus innen 2020. I tillegg skal en større del av oljefondet investeres i grønn virksomhet – uten krav til avkastning. (©NTB)

Powered by Labrador CMS