Pedagogstudentenes leder Silje Marie Bentzen. Foto: Marianne Ruud
Pedagogstudentenes leder Silje Marie Bentzen. Foto: Marianne Ruud

- Landets lærerstudenter har blitt hørt

Pedagogstudentene ønsker velkommen nasjonale rammer for veiledning av nye lærere.

I en pressemelding kommenterer Pedagogstudentenes leder Silje Marie Bentzen KUF-komitéens innstilling, der Stortinget ber regjeringen utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere.

– Dette er en stor seier for Pedagogstudentene og for dagens og framtidens lærere i barnehage og skole. Vi har arbeidet for nasjonale rammer for veiledningsordningen i lang tid, og vi er glad for at politikerne nå tar signalene fra lærerstudentene på alvor, sier Silje Marie Bentzen.

 

Utforming av nasjonale rammer

Pedagogstudentene ser det som svært positivt og viktig at de nasjonale rammene skal utformes i et samarbeid mellom regjeringen og de ulike partene, og har klare forventninger til at vedtaket blir fulgt opp på en god måte, ifølge pressemeldingen. Bentzen fortsetter:

– Vi tror et slikt samarbeid vil være med på å sikre at kommunene tar et større ansvar for gjennomføringen av en kvalitetssikret veiledningsordning, og ser det som en selvfølge at kommunene vil følge opp i større grad enn det som gjøres i flere kommuner i dag, sier Bentzen.

 

Håper på gjennomslag

Saken skal til endelig behandling i Stortinget 23.februar.

– Pedagogstudentene håper Stortinget vedtar KUF-komiteens innstilling og dermed sikrer at alle nyutdannede får en god overgang fra utdanning til yrke. Å vedta dette forslaget vil bidra til å beholde flere lærere i yrket, utvikle gode lærere, være utviklende for hele profesjonsfellesskapet og være til det beste for barna og elevene, avslutter Silje Marie Bentzen.