Få søker seg fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 yrkesfag

i 2019-2020 var det bare 58 elever som benyttet seg av tilbudet om å bytte fra studiespesialisering til yrkesfag. Og bare 61 prosent av disse fullførte skoleåret.

Publisert

Siden 2018 har det eksistert en ordning som gjør det mulig for elever fra Vg1 studiespesialisering å søke seg direkte over til Vg2 yrkesfag, og fullføre videregående opplæring på normert tid.

En gjennomgang forskere ved NIFU har gjort viser imidlertid at det er få elever som kjenner til ordningen og søkertallene er lave.

Ifølge rapporten var det i alt 58 elever som benyttet seg av ordningen i skoleåret 2019-2020.

Les også: Rekordmange jenter søker guttedominerte linjer på videregående

Bare 61 prosent fullfører

Mens noen mener de lave søkertallene skyldes at ordningen er lite kjent, er det andre som mener det ikke er behov for den. Elevene som er intervjuet, sier at de ikke hadde hørt om muligheten før rådgiver eller andre tipset dem.

Det er også bare seks av landets elleve fylkeskommuner som har opprettet tilbudet. De som ikke har gjort det begrunner det med manglende etterspørsel fra elever, skoler og arbeidsliv, og at det er krevende å prioritere dette ressursmessig.

Ved de skolene som har tilbudet fungerer riktignok ordningen godt. Det er ingen tegn til at elevene som går over fra Vg1 studiespesialisering møter noen andre utfordringer enn de elevene som følger yrkesfaglig løp hele veien, men likevel fullfører bare 61 prosent av de elevene som bytter over fra studiespesialisering. I rapporten peker forskerne på at for mange av disse elevene ikke er så motiverte og byttet av studieprogram skyldes heller at det var viktig med et alternativ til studiespesialisering. Disse elevene gjør også i større grad nye omvalg.

Les også: – Mødre stoler ikke på yrkesfag

Sovende tilbud

Forskerne ved NIFU mener at dersom ordningen skal videreutvikles og bli et alternativ for flere elever, må utdanningsmyndighetene og arbeidslivets aktører fremme den systematisk og legge mer til rette for den.

– Ut fra erfaringene og vurderingene til de aktørene vi har intervjuet, ser vi absolutt gode grunner for å arbeide videre med å få tilbudet til å finne sin plass, men da primært i de fagområdene som selv mener dette er forsvarlig ut fra grad av bredde/spesialisering på deres Vg1-program. Dersom det ikke tas noen sentrale og/eller fylkeskommunale initiativ for å få mer liv i og oppmerksomhet rundt ordningen, kan det imidlertid fort bli et sovende tilbud, heter det i rapporten.