39 år gamle André tar endelig videregående

André Jæger har lagt mange år på kjøret bak seg. Nå gjennomfører han endelig videregående.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg sitter med oppskriften på hvordan ting ikke lykkes, med en dårlig barndom og en helt mislykket skolegang. Jeg ble tidlig med i et tungt belastet rusmiljø i Vestfold og Oslo og var mange år i fengsel på grunn av voldsdommer. Jeg prøvde å komme tilbake til samfunnet, men hadde ikke utholdenhet til å stå i ting, sier André Jæger. 

Men nå har 49-åringen fra Tønsberg fått en ny sjanse ved den kristne skolen Østerbo i Halden, Hit kommer unge og noen litt eldre fra hele landet. Felles for dem er med sterke historier om mange års rusavhengighet.

Da André komtil Østerbo var han LAR-pasient (legemiddelassistert rehabilitering). Da hadde han prøvd statlig rusbehandling, uten at det førte til noe. Nå har han vært rusfri de to siste årene og er godt i gang med utdanningen sin, og går han vg2 helsearbeiderfag. 

– Da jeg kom hit for tre år siden, var jeg helt på bånn, forteller han. 

– Men nå går det veldig bra med meg. Jeg hadde med meg en stor og synlig bagasje, men det var ikke tema her. Oppfølgingen jeg har fått, er unik. Og det gir meg håp å se at andre får livet på plass. Planen er å utdanne meg til vernepleier ved Høgskolen i Østfold om et par år.

Vil jobbe med mennesker

Østerbo skole ligger midt inne i skogen et godt stykke fra Halden, og er drevet av Evangeliesenteret, som også har et rehabiliteringssenter på samme sted.

Skolen driver seg selv som egen stiftelse, opprettet av Evangeliesenteret i 2008. Her står det en hel masse bygninger spredt rundt på et stort område, noen av dem er skolebygg og internat for elevene. Siden etableringen i 1988 har det kommet unge hit fra hele landet. Etter noen år kan de fleste stolt vise fram vitnemål og kompetansebevis. Så langt har skolen uteksaminert 750 elever.

Ida Strand (22) fra Molde begynte hun å ruse seg allerede som 15-åring. Hun vokste opp i et hjem preget av rus.

– Jeg flyttet veldig mye rundt og fikk aldri til noe. I 2017 flyttet jeg til Oslo og havnet i rusmiljøet der. Så kom jeg i kontakt med Evangeliesenteret, og da skjedde ting veldig fort. Etter at jeg kom hit, hadde jeg flere sprekker. Nå har jeg vært her lenge, og til sommeren er jeg ferdig. Jeg er litt usikker på hva jeg skal utdanne meg til, men jeg veit at jeg ønsker å gå på en høgskole, og at jeg vil jobbe med mennesker, jeg vil hjelpe folk.

Også Frode Sørensen (46) har en sterk historie å fortelle.

Frode Sørensen.

Han begynte å ruse seg som 11-åring i Grimstad og ble tidlig mobbet. Han opplevde en skikkelig opptur da han først kom til Østerbo i 2015. Nå holder han på med kokkeutdanning.

Egen erfaring

– Østerbo er en skole for dem som har en mislykket skolegang bak seg, vi prøver å hjelpe dem til ikke å oppleve nye nederlag. Vi følger dem veldig tett. Elevene er i små klasser på opptil 12 elever i hver. Det er plass til 60 elever på Østerbo. I år har vi tatt inn 57, og av dem er 45 igjen i dag. Rusen er ofte årsaken til at elever avbryter opplæringen og havner tilbake på gata. Ofte er de i en livskrise, men de får nye sjanser på skolen vår, og mange benytter seg av det, heldigvis, forteller rektor Bjørn Røyndal, som selv var lenge i et rusmiljø, lik flere ansatte ved Østerbo. 

Så ble Evangeliesenteret også redningen for han. Mye handler om å skape tillit til elevene, sier Røyndal.

– Folk kommer jo hit fra belastede miljøer, og vi må skape tillit og vise dem at vi vil det beste for dem. Ofte må vi gå noen skritt tilbake og finne ut hva eleven trenger faglig og sosialt. Det er viktig at de opplever mestring. På skolen er det en fin blanding av ansatte med brukererfaring og ansatte uten noen ruserfaring. Denne sammensetningen skaper et bredt tverrfaglig miljø som kan møte elevene med en bredere forståelse.

Selvforakt

– Det gir meg veldig mye å kunne få være med og bidra i andre menneskers liv, og dette blir mer enn en jobb for meg. Her er vi med på både opp- og nedturer. Jeg ser jo hvor vanskelig det er for elevene å snu, og de dømmer seg selv veldig hardt, sier markedsansvarlig Hedda Koht-Hartveit. 

Nå har hun selv vært rusfri i åtte år. Sammen med mannen sin ble hun fanget opp av Evangeliesenteret etter mange år i rusmiljøet i Fredrikstad. Før den tid drev hun en populær restaurant i byen. 

– Evangeliesenteret tar seg av dem som det offentlige har gitt opp. Vi har jo hatt elever her som var erklært behandlingsudyktige, forteller Hedda. 

Stiftelsen Østerbo videregående har som primært formål å drive kristen skolevirksomhet som styrker rusmisbrukeres mulighet til tilbakeføring til samfunnet ved å gi dem yrkesfaglig kompetanse, eventuelt generell studiekompetanse, under rehabiliteringsperioden. Skolen skal også gi et opplæringstilbud til elever som ikke er rusavhengige, men som har ulike former for lærevansker, konsentrasjonsvansker og lignende.

Østerbo tilbyr programfagene bygg- og anleggsteknikk og tømrer; helse- og oppvekstfag og helsearbeiderfag; restaurant- og matfag og kokk- og servitørfag, samt påbygging til generell studiekompetanse. Pensumet er det samme som ved andre skoler. Og alt er gratis. 

Evangeliesenteret tilbyr læreplasser, i tillegg samarbeides det med en rekke private og offentlige aktører om læreplasser. Skolen driftes av tilskudd fra det offentlige, hvor alle midler skal komme elevene til gode.

Dokumentert behov

Elevene som kommer til Østerbo, må alle ha et dokumentert behov for å komme dit. Det kan være dokumentasjon fra Nav, lege, psykolog, PPT eller spesialisthelsetjenesten. Selv om Østerbo er en kristen stiftelse, sier de selv at det er stor takhøyde for andre trosretninger. Skolen har for eksempel elever som er muslimer. Hver morgen starter med en andakt i klasserommene, og hver fredag morgen er det en frivillig samling med andakt. Elevene får ukentlig to timer med kristendomskunnskap.

Både Ida og André er begge svært fornøyde med undervisningen de får. De opplever ingen pekefingre, og de eier sine egne avgjørelser.

Alle tre har slitt med rus. På Østerbo får de tilbake troen på seg selv. Fra v. Frode Sørensen, Ida Strand og André Jæger.

– Østerbo tilbyr en veldig individuell tilrettelegging. Jeg kan få en lydbok i stedet for bok til undervisning, for eksempel, sier Ida.

Rektor  Bjørn Røyndal forteller at de er opptatt av å legge til rette for den enkelte. 

– Skoledagen skal være variert med mange ulike aktiviteter. Og hvis teorien blir for tung, prøver vi å gjøre den mer praktisk, sier han. 

Anna Berit Føyen er spesialpedagog og jobbet tidligere i grunnskolen. Nå har hun vært ved Østerbo i sju år og stortrives. Det er flere grunner til det.

– Her får jeg være medvandrer. Det er mange sterke opplevelser og mye glede i skolehverdagen. At elevene opplever mestring, er svært givende. Det er få elever i hver klasse, det gjør det lettere å følge den enkelte elev og også fange opp ulike behov, sier Føyen. 

Powered by Labrador CMS