Overskudd for sju av ti private barnehager

Eierne av private barnehager tok ut 132 millioner kroner i utbytte i 2017.

Samlet fikk norske private barnehager et overskudd i 2017 på 1,2 milliarder kroner og av dette gikk 132 millioner kroner til utbetaling til eierne, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er til sammen 3.021 private barnehager i Norge. 2.143, altså sju av ti av barnehagene, leverte et overskudd.

Det er mange forskjellige typer eiere som står bak de private barnehagene i Norge.

Nesten halvparten er eid av aksjeselskaper (42 prosent), deretter er barnehagene foreldreeid (21 prosent), eid av en enkeltperson (19 prosent), stiftelser (8 prosent) og menigheter (5 prosent).

Det er færrest private barnehager i Finnmark, Sogn og Fjordane og Telemark, og flest i Akershus.

(©NTB)