Store barnehagekjeder har høyere overskudd per barn

En ny rapport viser at kjeder med over 20 barnehager har dobbelt så høyt overskudd per barn sammenlignet med enkeltstående barnehager.

Publisert

Det er Telemarksforsking som har utarbeidet et nytt notat om utviklingen i barnehagesektoren. Aksjonsgruppa for enkeltstående barnehager er oppdragsgiver bak notatet, og resultatene presenteres i et seminar på Stortinget i dag. Notatet ble først omtalt i Dagbladet.

Det har stormet i den private barnehagesektoren de siste årene, hvor det er avdekket flere saker om barnehageeiere som bruker tilskudd i strid med barnehageloven. Nå har regjeringen utarbeidet forslag til nye reguleringer for sektoren, og disse er nå ute på høring. Noe av striden handler om fremveksten av store kommersielle barnehagekjeder, og at disse fortrenger mindre aktører på feltet. 

 

Større overskudd per barn

I 2013 var det 2330 enkeltstående barnehager, mens tallet var sunket til 1996 i 2017. Samtidig har de store kommersielle barnehagegigantene vokst kraftig.

Forskeren bak det nye notatet, Trond Erik Lunder i Telemarksforsking, sier til Dagbladet at han ble overrasket over å finne så stor forskjell i overskudd mellom de store kjedene og de enkeltstående barnehagene.

Funnene viser at de enkeltstående barnehagene har et gjennomsnittlig årsresultat per barn i heltidsplass på 2394 kroner, mens de største kjedene har et overskudd på 5427 kroner. Ifølge Lunder stammer noe av forskjellene fra innsparinger i bemanning, også når han har sett kun på de ansatte som jobber med barna.

 

Peker på markedssvikt

I notatet kommer det også fram at foreldre ikke ser ut til å velge bort barnehager som bruker mindre på drift og driver med høyere overskudd. Årsaken kan være at faktorer som geografi og åpningstider kan telle mer enn bemanning og ressursbruk.

– Når du er en stor eier er det mulig å redusere kvaliteten uten å bli utkonkurrert, sier Bente Seierstad i Aksjonsgruppa for enkeltstående barnehager til Dagbladet.

 

Powered by Labrador CMS