Tonje Eliassen og Bjørn Even Aanerud er fornøyd med at politikerne viet tid til yrkesfagene i valgkampen, men frykter at satsingen vil bli hul. Foto: Snorre Schjønberg

Yrkesfaglærere: Frykter hul satsing fra politikerne

Kuben-lærerne Tonje Eliassen (helse- og oppvekst) og Bjørn Even Aanerud (TIP) og synes det er vel og bra at politikerne vil satse på yrkesfag. Men troen er ikke særlig stor.

Publisert Sist oppdatert

De to yrkesfaglærerne på Oslos utstillingsskole Kuben tar imot Yrke for å snakke om valgkampen og politikernes eviggrønne løfter om at nå, nå skal det satses på yrkesfag.

Denne artikkelen er også publisert i Yrke nr. 3/2017

– Jeg synes den siste delen av valgkampen begynte å dreie seg mer og mer om oss yrkesfaglærere, jeg. Om at vi skal ha mer praktisk undervisning, at de åpner mer opp for hvem vi er i et klasserom og viser at de ønsker å legge til rette for at de som har vært ute i yrkene lettere skal kunne få støtte for å ta pedagogikken og komme inn i skolen, sier Eliassen.

Og ikke minst er hun glad for at politikerne ser ut til å ta på alvor problemene med å finne læreplass og praksisplass. Det sliter hun med særlig overfor den offentlige helsesektoren.

 

Tviler på gjennomføringen

– Det jeg er mer skeptisk til, og det er min personlige oppfatning, men jeg tror at det å gå fra tankene om å gjøre noe bra, til å få gjennomført det i praksis, det er vanskelig. Vi må gjerne ønske at alle skal ha lovfestet rett til lærlingplass, men er de skikket til det? Og er kommune og stat klare til å ta ansvaret?

Kjøretøylærer Bjørn Even Aanerud skyter inn litt skepsis etter å ha lyttet nikkende til Eliassens optimisme.

– Du frykter at det kan bli litt hult?

– Ja, jeg tror hult kan være et godt begrep, jeg er ikke sikker på om de kommer til å klare å forplante det i praksis, sier han.

Aanerud er yrkesfaglærer på Kuben fra i år, med erfaring fra Stovner de siste ti årene. Han sitter også som koordinator for ressursskolen i Oslo.

Tonje Eliassen er helt enig i at det kan være langt å gå fra å garantere læreplass, til å gjennomføre og få offentlige og private aktører til å stille opp. Hun opplever særlig store problemer med å finne praksisplasser.

– Det er utrolig vanskelig å få praksisplasser for førsteklassingene. Særlig i helsesektoren i Oslo. Det må vi få gjort noe med. Hvis førsteklassingene skal velge et yrke de aldri har prøvd, da får vi mange feilsøkere som kommer inn på Vg2 og får et slag i trynet, sier hun.

 

Vil ha strengere krav

Tilbakemeldingene hun får går på at førsteklassingene bare er 16 år og derfor vanskelige å ta inn og gi ansvar. Men Eliassen påpeker at de jo bare skal følge med og observere.

– Det er nok vanskelig for en politiker å ha detaljkunnskaper nok, men jeg er ikke sikker på om de tar inn over seg hvordan samfunnet er i dag, sier Aanerud.

Begge yrkesfaglærerne er enig om at strengere krav både til offentlig sektor, og til private gjennom anbudskrav og lignende, er veien å gå.

Men Aanerud påpeker også at det har vist seg vanskelig å følge opp, selv for departementer og andre i offentlig sektor.

En ting både helse- og oppvekstfaglæreren og kjøretøylæreren er strålende fornøyd med, er fraværsgrensa. Den er særlig viktig for yrkesfag, mener de, og har reddet mange elever og gjort deres arbeidshverdag lettere.

– Den tar bort skulkerne. Og så er det jo rom for å være syk og melde seg syk. Da slipper vi å lure. Det er blitt et veldig mye bedre system, mener vi, selv om elevene ikke er så veldig glade i den, sier Eliassen.

– Hvis du ser på yrkesfagene så er fraværet i industrien på rundt 5 prosent, så det er halvparten av fraværsgrensa. Tar du yrkesfag forventer bedriftene at du har et sunt forhold til fravær. Fraværsgrensa er med på å legge litt trykk på det. Sånn er det i en bedrift. Klarer du ikke å møte på jobben, har du ikke jobb, sier Aanerud.

De ler og svarer bekreftende på spørsmål om det da kanskje var en liten tabbe fra opposisjonen å flørte med en omkamp om fraværsgrensa. Iallfall hvis målet var å vinne lærerstemmer.

– Det kan være annerledes på studiespesialisering. Men det er en fordel for yrkesfag, sier Aanerud.

 

Blodrødt flertall

Valgkampen har vært flittig diskutert både blant lærerne og elevene, om enn med litt forskjellige temaer. Elevene her valgte blodrødt i sitt skolevalg. Arbeiderpartiet fikk nesten flertall alene og Rødt var nest største parti foran SV.

– Også blant lærerne var det nok mange som håper på et rødt flertall for å tenke litt annerledes og få individene mer i fokus, sier Aanerud.

Kuben speiler samfunnet i Oslo øst, og med en høy innvandrer-andel kan det bli høy temperatur når regjeringen og kanskje særlig Frp legger fram kontroversielle tiltak.

– Majoriteten av våre elever har en annen etnisk tilhørlighet enn norsk, så det er klart det påvirker oss i hverdagen, sier Aanerud.

Og hvor viktig er egentlig yrkesfag for yrkesfaglærerne når de skal avgjøre hvem deres stemme går til?

– Det blir jo viktig siden det er hverdagen min, i tillegg til noen andre saker også naturlig nok! svarer Tonje Eliassen.

Powered by Labrador CMS