Tormod Korpås, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet.

– Lærere overlates for ofte til seg selv i møte med utagerende elever

– Når justisminister Jøran Kallmyr sier at "skolen må jobbe mer med disiplin og respekt for lærerne" kan det med vrangvilje tolkes negativt. Jeg tolker det ikke slik, sier Tormod Korpås, sentralstyremedlem i UDF.

Publisert Sist oppdatert

– Etter min mening har flere skoler for dårlig støtteapparat rundt lærerne. Det skjer altfor ofte at lærere er overlatt til seg selv i møte med utagerende elever, sier Tormod Korpås, sentralstyremedlem og leder av lederrådet i Utdanningsforbundet.

Han mener lærer trenger støtte både fra ledelsen og andre faggrupper.

– Læreres virkemidler overfor utagerende eller truende enkeltelever eller elevgrupper, er knappe, og hvis ikke skoleledelsen er på banen med tilstrekkelige ressurser i form av kompetanse og klare rutiner for å møte disse elevene, risikerer vi nettopp at barn lærer seg at det å bruke trusler og eventuelt vold er vellykkede strategier for å nå sine mål, påpeker han.

Korpås' uttalelser kommer i kjølvannet av intervjuet Utdanningsnytt hadde med justisminister Jøran Kallmyr om voldshendelser i skolen. I intervjuet sier Kallmyr at han er bekymret for økt rapportering om trusler og voldsepisoder ved skoler, og uttaler at "skolen må jobbe mer med disiplin og respekt for lærerne".

– Dersom man tolker justisministeren dithen at det kun er skolens oppgave og jobbe med disiplin og respekt for lærerne, så kan jeg godt forstå at det oppfattes negativt. Men jeg tolker det ikke slik, sier Tormod Korpås.

Les også: Hvem ivaretar læreren når elever truer med, og bruker, vold?

Trenger laget rundt lærere og elever

Korpås mener justisminister Jøran Kallmyr (Frp) bør samarbeide med kunnskaps– og integreringsminister Jan Tore Sanner, slik han sier han vil gjøre.

– Sammen bør de gjennomgå opplæringsloven med forskrifter og vurdere om formuleringene knyttet til skolens ansvar for et trygt og godt læringsmiljø støttes med tilstrekkelige virkemidler, sier Korpås.

– Og for å oppsummere, ja vi må jobbe mer med "disiplin og respekt", selv om jeg ikke ville valgt de ordene – de hører til i en annen tid. Jeg foretrekker å si at vi må jobbe med utvikling av gjensidig respekt mellom barn og voksne, med relasjoner, empatiutvikling og sosiale og emosjonelle kompetanser.

Han mener det viktigste er at lærere ikke kan løse alle utfordringer i skolen alene.

– Og vi trenger flere fagfolk i skolen som kan støtte skolene og lærerne i arbeidet de gjør. Det kan være andre faggrupper som helsepersonell, barne– og ungdomsarbeidere og lignende. Men ikke konsulenter. De har vi ikke bruk for, understreker han.

Powered by Labrador CMS