Hedda Eia Veistad er nyvalgt leder for Pedagogstudentene og jobber i disse dager med å utarbeide politisk plattform for yrkesfaglærerutdanningene. Foto: Pedagogstudentene

Pedagogstudentene frir til yrkesfaglærerne

Pedagogstudentene organiserer over 20 000, men har manglet politikk på yrkesfag. Det jobber den nyvalgte lederen med, og da vil hun høre fra landets yrkesfaglærere.

Publisert Sist oppdatert

– Det er jo sånn at vi representerer yrkesfag som en del av lærerutdanningen og de som skal jobbe i skolen, både gjennom PPU-Y og treårig yrkesfaglærerutdanning. Det prøver vi å ta mer på alvor nå og lage politikk ut av, og inkludere dem mer i det fellesskapet som ofte blir dominert av grunnskolelærere, lektorer og barnehagelærere, sier Hedda Eia Veistad entusiastisk.

Denne artikkelen er også publisert i Yrke nr. 3/2017

– Hvordan har det kunnet bli sånn at yrkesfaglærerne er nedprioritert fram til nå?

– Det er vanskelig å svare på det historiske, selv ble jeg valgt som leder i juni. Vi er 15 år i år, og nå har vi etablert oss bra som organisasjon, og når det da er sånn at vi ikke har noe politikk for yrkesfag, så må vi iallfall få gjort noe med det, sier hun.

I disse dager sitter Veistad og skriver på førsteutkast for politisk plattform for både PPU-Y og treårig yrkesfag-lærerutdanning.

– Men jeg er på utkikk etter å få dykket ned i hva studentene som går eller nylig har gått utdanningen føler at fungerer og ikke fungerer, sier hun.

 

Spørreundersøkelse

Derfor skal Pedagogstudentene sende ut en spørreundersøkelse, og vurderer å sette ned en fokusgruppe. Det ble vedtatt i landsstyret i fjor, der Veistad satt, at det skulle be landsmøtet vedta at det skulle skrives politisk plattform for yrkesfagene.

– Det er flere prosesser som gjør at jeg tenker at det er viktig at vi er med på dette. Vi organiserer et bredt felt som skal jobbe i barnehage og skole, så det at vi tar yrkesfag mer på alrov er også et holdningsskapende arbeid. Selv om en lærer skal jobbe i grunnskolen, kan de ha i bevisstheten at yrkesfag er noe elevene deres skal kunne velge, sier hun.

– Det er ofte en forskjell på yrkesfaglærere som kommer inn fra arbeidslivet og andre lærer-retninger, hvordan skal dere fange opp det?

– Det er et skille mellom treårig utdanning og PPU-Y også. Det handler om å få tid til å komme seg inn i en ny rolle. Jeg tenker at det er den største utfordringen med PPU-Y, at man er en fagarbeider og så skal du i tillegg legge til en identitet som lærer. For jeg tenker jo ikke at man skal fjerne yrkesidentiteten, det er noe av det viktigste du har som rollemodell for elevene og ambassadør for yrket. Men skal du være lærer er det noe annet som kreves av det, så det er noe med å få det inn i utdanningen på en god måte og at identiteten som lærer kan bli større, sier hun.

 

Tydelig stemme

Der vil hun gjerne at Pedagogstudentene skal være en plattform for å bygge nettopp den identiteten. Samtidig vil Pedagogstudentene bli en tydelig stemme i saker som angår yrkesfaglærerutdanningen.

– Vi er like rundt 20.000 medlemmer i Pedagogstudentene, så vi er en sterk stemme i det politiske feltet og opp mot høyskoler og universiteter. Så vi er en av nøklene til å få saker gjennom, sier Veistad.

– Vi har mye generell politikk, men det må spisses mot yrkesfag ettersom det jo er en litt annen type lærer også, sier hun.

En ting hun ikke ønsker å utfordre, er yrkesfaglærerutdanningens mange valgmuligheter for hvordan og over hvor lang tid studiet gjennomføres.

– Det er kjempebra. For det å rekruttere flere fra yrkeslivet over i lærerjobben er vi veldig positive til, så vi heier på at det skal være et mangfold av varianter så flere kan finne mulighet til å fullføre utdanningen selv om du har familie og jobb. Men så vil vi jobbe for at kvaliteten selvsagt skal være like god uansett hvordan du tar det.

 

Møter ikke motstand

Den nyvalgte lederen understreker at hun føler et ekte engasjement for yrkesfagene.

– Jeg synes det er så spennende nå som jeg sitter og jobber med politisk plattform. Det er så bra at man kan velge å bli en sånn type lærer hvis man brenner for å få flere inn i sitt yrke. Jeg har veldig troen på at hvis vi kunne fått ut dette engasjementet for yrkesfag til alle våre medlemmer, så føler jeg vi gjør en god jobb med å spre det i samfunnet, sier hun.

– Når du er så engasjert for yrkesfag, i en organisasjon som har vært annerledes på akkurat det før, møter du motstand da?

– Da vi tok det opp på landsmøtet at vi skulle lage politisk plattform for yrkesfag var det ingen motstand på det. Det var en unison enighet på at ja, nå er det yrkesfag som skal stå på agendaen. 

Powered by Labrador CMS