Høyres politikk vil sette Osloskolen i revers

Osloskolen er en god skole. Den har blitt bedre med et Arbeiderparti-ledet byråd.

Publisert Sist oppdatert

Høyres Saida Begum går i et innlegg på Utdanningsnytt.no til usaklig frontalangrep på Arbeiderpartiet og tidligere kunnskapsbyråd, Tone Tellevik Dahl. Angrepet er uberettiget.

 

Gode resultater etter to år

Resultatene i elevundersøkelsen, nasjonale prøver og elevenes standpunkt- og eksamenskarakterer er bare noen eksempler på at vi etter to år med rødgrønt byråd viser at Oslo har fått en enda bedre skole. Gode resultater kommer ikke av seg selv.

Med Arbeiderpartiets Tone T. Dahl som kunnskapsbyråd, ble det på to år fremmet strategier med rundt 200 tiltak for å ta Osloskolen videre, for eksempel strategier for:

  • teknologi og digitalisering i skolen
  • rekruttere og beholde lærere
  • bedre kvalitet og høyere deltakelse i aktivitetsskolen
  • økt søking til yrkesfagene og et mer seriøst arbeidsliv (Yrkesveien)
  • internasjonalisering av Osloskolen
  • læringsmiljø og antimobbepolitikk

 

Sånn kan jeg fortsette med sak etter sak hvor vi i Arbeiderpartiet har lagt fram ny politikk som styrker innholdet og kvaliteten i skolen. Alt vi foreslår og gjør, gjør vi i samarbeid med lærere og elever og i tråd med oppdatert forskning. I tillegg har vi styrket skolebudsjettet reellt for hvert budsjett vi har lagt fram. Både skoler i vest og i øst har fått økte rammer og nytt handlingsrom.

Gode resultater og systematisk utvikling av Osloskolen kaller Høyre for demontering og reversering. Høyre må slutte å snakke ned landets beste skole, særlig når de ikke kan dokumentere deres påstander.

 

Fattige Høyre

Høyres fasit for å bedre innholdet i utdanningsløpet kan oppsummeres med ett ord: Konkurranse. Høyre ønsker å måle ferdighetene til alle 3-, 4- og 5-åringer, og legge resultatene ut på nett, et forslag som profesjonen er imot og vil svekke barnas personvern. Høyre i Oslo ønsker karakterer fra 5. trinn og prestasjonslønn for lærere. Privatskoler vil de gjerne se mer av, noe som vil bygge ned den sterke offentlige fellesskolen som byrådet står for. Alt handler om konkurranse hos Høyre. 

Det hele toppet seg når Oslo Høyre på sitt årsmøte for noen uker tilbake vedtok å innføre fraværsgrense på ungdomsskolen. Den nye fraværsgrensen til Høyre ble årsmøtets viktigste og største skolesak. Ingen vet enda hva slags problem en ny fraværsgrense på ungdomsskolen skal løse. Samlet, vil dette være politikk som setter Osloskolen i revers.

Mens Arbeiderpartiet har vært opptatt av å utvikle kvalitet og innhold i skolen, er Høyre skolepolitisk fattig, - ingen ny politikk og ingen visjoner for en moderne og god Osloskole. Høyre har stått imot flere av de store reformene vi har innført. Arbeiderpartiet er opptatt av en tillitsreform i Osloskolen. Høyre har stemt imot forslag som styrker skoleledelsenes og lærerens handlingsrom i klasserommet. Arbeiderpartiet vil øke deltagelsen i Aktivitetsskolen (AKS), og som mål ønsker vi at AKS skal bli en integrert del av skolen. Det har Høyre stått imot. Sist men ikke minst: Høyre var i valgkampen i 2015 motstandere av flere lærere i Osloskolen. Vi har sikret 200 flere lærere i Osloskolen siden vi tok over makten i 2015.  

Gode resultater skapes gjennom å løfte alle elever, særlig de svakeste av dem. Derfor har Arbeiderpartiet ment at elever med størst behov skal få mer ressurser. Høyre, som er årsaken til de store forskjellene vi ser i Oslo mellom skolene etter å ha styrt byen i 19 år, har vært imot tiltak som styrker de svakeste elevene.

 

Skolepolitikk har høy status i Arbeiderpartiet

Etter to år i makten, er det naturlig å se på oppgavesammensetningen i byrådet. Derfor valgte byrådsleder Raymond Johansen å gjøre et byrådsbytte som styrker byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap. Oslo har nå fått en egen byrådsavdeling som har ansvar for hele oppvekstfeltet: barnevern, helsestasjoner, skolehelsetjenesten, barnehage og skole. Byrådet som kollegium ønsket med dette å styrke oppvekstfeltet.

At Begum velger å tolke dette som om Arbeiderpartiet er mindre opptatt av skole, er en kortsluttet argumentasjon. Eller for å svare med samme mynt: Det er Begum selv som i stor grad bygger sin retorikk på løsrevne påstander, oppkonstruerte regnestykker og svært kreativ omgang med tall og fakta.

 

  • Abdullah Alsabeehg er utdanningspolitisk talsperson for Oslo Arbeiderparti og medlem av kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre  
Powered by Labrador CMS