Annonse

En oversikt Kunnskapsdepartementet har oversendt til Nationen viser at Oslos lærermangel gjør at 98,2 millioner kroner av de 200 ekstramillionene går dit. Ill.foto: Paal Svendsen

Halvparten av pengene til lærernormen går til Oslo

For å klare å oppfylle den nye lærernormen, trengs det nye årsverk i skolen. Av en pott på 200 millioner kroner ekstra, går nesten 100 millioner til Oslo.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

KrF fikk i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene og Venstre gjennomslag for å innføre en egen lærernorm på skolenivå fra og med høsten 2018. Det er satt av 200 millioner kroner ekstra til innføringen, midler som skal dekke særskilte behov for nye årsverk i skolene.

En oversikt Kunnskapsdepartementet har oversendt til Nationen viser at Oslos lærermangel gjør at 98,2 millioner kroner av de 200 ekstramillionene går dit. Av landets 422 kommuner er det 43 kommuner som får noe av midlene, som er en særskilt kompensasjon til kommuner som har problemer med å oppfylle lærernormen. Tidligere er det slått fast at 130 av landets kommuner måtte skaffe nye lærere for å oppfylle normen.

Til Nationen sier parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet (Sp) at fordelingen av ekstramidlene gjør at mange distriktskommuner vil tape dobbelt: Først fordi de ikke får ekstrapenger og så fordi byene kan kapre de faglærte lærerne deres.

– Vi har hele tiden påpekt at lærernormen vil bety store geografiske forskjeller. I en situasjon med underdekning av lærere, vil mange distrikter miste muligheten til å få kvalifiserte lærere. Oslo kommer til å støvsuge skoleverket, mener Arnstad.

(©NTB)

 

Utdanningsnytt på Facebook!

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!