Annonse

Stig Johannessen (56) er ny leder av Skolelederforbundet

Stig Johannessen (56) er valgt til ny leder av Skolelederforbundet. Han tar over etter Solveig Hvidsten Dahl.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Johannessen har sittet i forbundets sentralstyre i foregående periode. Han har blant annet bakgrunn som leder i Forsvaret og som rektor i videregående opplæring.

Han mener det viktigste satsingsområdet for Skolelederforbundet fremover blir å påvirke sentrale myndigheter og skoleeiere til å gi lederne rammebetingelser som står i et bedre samsvar med oppgavene som skal løses.

– Vi ser et økt press på ledere i opplæringssektoren. Det er stadige forventninger til å løse flere oppgaver, samtidig som ressursene på mange måter blir mindre og færre, sier Johannessen.

Han påpeker at ledere i oppvekstsektoren er forventet å løse et bredere spekter av samfunnsoppgaver enn før, samtidig som at rene forvaltningsoppgaver har blitt flere.

– I tillegg ønsker både lærere og ledere selv at lederne i større grad kan følge opp det pedagogiske arbeidet, tilføyer han.

(©NTB)

_____________________

 

Hei!

Kommentering av artikler er ikke tillatt mellom midnatt og 06:00.
Velkommen tilbake!

 

_________________________