Annonse

SV-ultimatum vekker liten begeistring i Ap

Arbeiderpartiet vil ikke uten videre akseptere de fem kravene som SV-landsmøtet stiller til en ny rødgrønn regjering, blant andre forbud mot utbytte fra private barnehager.

Annonse

– Vi har samme mål som SV, om en atomfri verden. Men det er ikke mulig for Norge ensidig å vedta et forbud mot atomvåpen, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til NTB.

Kravet om profittforbud for private tilbydere innen barnehage, barnevern og asylmottak får heller ikke tommelen opp fra det største opposisjonspartiet.

- Ap har en annen politikk. Vi går ikke inn for et forbud mot utbytte fra private barnehager, men ønsker at dette skal være tydelig regulert, sier Tajik.

Reagerer kraftig

Tajik viser til at den rødgrønne regjeringen innførte krav om tariffavtale og forsvarlig drift av private barnehager.

-Nå går vi inn for å stille samme krav til åpningstider og bemanning i private som i kommunale barnehager. I praksis vil det da bli vanskelig å hente ut store utbytter fra privat barnehagedrift, sier hun.

Administrerende direktør Arild M. Olsen i Private barnehagers landsforbund reagerer kraftig på vedtaket fra SV-landsmøtet.

– Etter først å ha jublet for private aktørers bidrag til å oppnå full barnehagedekning, vil SV nå skape en konflikt for å ha en valgkampsak, sier han.

– Kostbart

Ifølge SV-ledelsen vil det ikke koste noe som helst å innføre et prinsipp om profittforbud for private barnehager.

PBL avviser regnestykket og sier det alene vil koste 25 milliarder kroner for det offentlige å kjøpe bygningsmassen som i dag kontrolleres av barnehageselskaper.

– Det er ingen som sier at private barnehager må legges ned. Det er muligheten til å hente ut profitt av penger som kommer fra skatt eller foreldrebetaling som vi vil gjøre noe med. Avkastning på egne investeringer er greit, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Innen rekkevidde

Å øke barnetrygden med nærmere 1,3 milliarder kroner årlig i fire år, er et annet hovedkrav fra SV foran valget. En nasjonal lærernorm på skolenivå om maks 15 elever per lærer i småskolen og 20 elever per lærer fra 5.–10. trinn, står også på lista. Dette har en estimert kostnad på 2 milliarder kroner.

– Kravene er tøffe og offensive, men fullt mulig å få gjennomslag for. Det hadde ikke vært noe vits å vedta krav som alle andre er for, sier han.

SV samlet seg også om et mål for norske utslippskutt på 3 milliarder tonn CO2-ekvivalenter i løpet av den neste fireårsperioden.

– Det er innen rekkevidde. Vi har i vårt alternative budsjett skissert et behov for å kutte norske utslipp med 10,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter fram til 2030, sier Aps Hadia Tajik. (©NTB)

 

Les også: - SV kan få gjennomslag for norm om lærertetthet

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!