Annonse

Vahl skole er den som vil komme dårligst ut økonomisk dersom Oslo-politikerne følger anbefalingen fra selskapet Deloitte om nye kriterier for bevilgninger til skolene. Arkivfoto: Ylva Törngren

Foreslår mindre penger til over halvparten av Oslos barneskoler

I et nytt forslag til hvordan pengene skal fordeles til Osloskolene, får 48 av 81 barneskoler mindre å rutte med. Særlig skoler på østkanten rammes, melder NRK Østlandssendingen.

Annonse

Revisjons- og rådgivningsselskapet Deloitte har på oppdrag fra Utdanningsetaten utredet hvordan man kan fordele pengene i Osloskolen annerledes. Dersom modellen blir vedtatt, er det skolene i indre øst som vil miste mest penger.

Vahl skole er skolen som vil bli hardest rammet dersom de foreslåtte endringene gjennomføres. Den kan miste 15 prosent av dagens tildelinger.

 – Det er brutalt, dramatisk og ikke faglig begrunnet, sier budsjettansvarlig i Utdanningsforbundet Oslo, Jorunn Folkvord, til NRK.

Folkvord viser til at noen av skolene som rammes hardest får kutt tilsvarende 3–4 lærerstillinger.

Lilleborg skole på Torshov mister 8 prosent av tildelingene sine, noe som tilsvarer 3,2 lærerstillinger ved skolen. I høringssvaret fra skolen står det blant annet: «Det er uforsvarlig (...) å redusere driften med den antatte endringen i ressursfordelingen på 2 142 850 kroner.»

Skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), har ennå ikke fått sett på rapporten eller høringssvarene.

– Så får vi se nå om Deloitte har tolket oppdraget riktig, om den gir noen svar eller nye spørsmål som vi må ta videre, sier Dahl til NRK Østlandssendingen.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!