Annonse

Fra i morgen blir den generelle delen av læreplanen erstattet med en ny overordnet del. Foto: Marianne Ruud

Overordnet del av læreplanen fastsettes i morgen

Fredag blir «Overordnet del – verdier og prinsipper» fastsatt i statsråd. Det får Utdanning bekreftet fra Kunnskapsdepartementet.

Annonse

Generell del av læreplanverket for den 10-årige grunnskolen ble vedtatt i Stortinget i 1993. Den har styrt innholdet i grunnopplæringen helt fram til i dag. Generell del ble forfattet da Gudmund Hernes (Ap) var utdanningsminister. Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet har kalt den skolens sjel.

«Overordnet del – verdier og prinsipper» har vært ute på bred høring med høringsfrist 12. juni. Men i motsetning til forrige gang skolen fikk en overordnet læreplan, så er denne vedtatt av Kunnskapsdepartementet som en forskrift. Høringsutkastet er ikke blitt behandlet av Stortinget.

Men høringsutkastet har vært behandlet på flere høringskonferanser landet rundt. Utkastet har fått kritikk både for språk og innhold. Men i hvilken grad Kunnskapsdepartementet og regjeringen har tenkt å rette seg etter de innkomne høringsuttalelsene får vi først vite når Overordnet del offentliggjøres etter statsråd i morgen.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!