Annonse

Fra i morgen blir den generelle delen av læreplanen erstattet med en ny overordnet del. Foto: Marianne Ruud

Overordnet del av læreplanen fastsettes i morgen

Fredag blir «Overordnet del – verdier og prinsipper» fastsatt i statsråd. Det får Utdanning bekreftet fra Kunnskapsdepartementet.

Annonse

Generell del av læreplanverket for den 10-årige grunnskolen ble vedtatt i Stortinget i 1993. Den har styrt innholdet i grunnopplæringen helt fram til i dag. Generell del ble forfattet da Gudmund Hernes (Ap) var utdanningsminister. Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet har kalt den skolens sjel.

«Overordnet del – verdier og prinsipper» har vært ute på bred høring med høringsfrist 12. juni. Men i motsetning til forrige gang skolen fikk en overordnet læreplan, så er denne vedtatt av Kunnskapsdepartementet som en forskrift. Høringsutkastet er ikke blitt behandlet av Stortinget.

Men høringsutkastet har vært behandlet på flere høringskonferanser landet rundt. Utkastet har fått kritikk både for språk og innhold. Men i hvilken grad Kunnskapsdepartementet og regjeringen har tenkt å rette seg etter de innkomne høringsuttalelsene får vi først vite når Overordnet del offentliggjøres etter statsråd i morgen.

Kommentering av artikler er ikke tillatt mellom midnatt og 06:00.

Velkommen tilbake!