Annonse

Utdanningsforbundet har over 170.000 medlemmer

Ved utgangen av september hadde Utdanningsforbundet 170.121 medlemmer. Det er en økning på nesten 1800 siden august, og rundt 40.000 flere enn ved starten for snart 15 år siden.

Annonse

Ved fusjonen mellom Norsk Lærerlag og Lærerforbundet i 2001/2002, hadde de to organisasjonene i alt nesten 130.000 medlemmer. I løpet av de 15 årene som er gått siden stiftelseskongressen i oktober 2001, har medlemstallet økt med drøyt 30 prosent.

Antall yrkesaktive medlemmer er nå 119.620, og den aller største medlemsgruppen er lærerne i grunnskolen. Blant de yrkesaktive er barnehagelærerne den nest største medlemsgruppen.

Pensjonistene er en stor og voksende medlemsgruppe (nå over 32.000), og Pedagogstudentene har også en raskt voksende medlemsskare. Bare i september ble det registrert 1284 nye studentmedlemmer, viser en fersk medlemsoversikt.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!