Kan ikke evaluere opplæringa for nyankomne elever

Kunnskapen om hva slags opplæring som virker best for nyankomne elever i norsk skole er svært mangelfull.

Publisert

Det er så lite data om feltet at forskere fra forskningsstiftelsen Fafo og Nifu, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, konkluderte med at undervisninga for nyankomne elever ikke kan evalueres.

Forprosjektet de har gjennomført viser at det trengs mer detaljert registrering av opplæringstilbud, mer detaljerte opplysninger om bakgrunnsforhold, inkludert resultater på kartleggingsprøver og ferdighetstester, og bedre data om utfall, skriver Nifu på sine nettsider.

Forprosjektet skulle finne ut hvordan vi kan finne ut hvordan tilbuda til nyankomne elever fungerer. I hvilken grad bidrar de til å gi elevene bedre kunnskaper og ferdigheter i norsk og andre fag? I hvilken grad fremmer de elevenes læringsmiljø og trivsel? Men dagens kunnskapsstatus og datatilfang, er ikke godt nok til å gi svar på dette, skriver forskerne.

Forskerne peiker at skoleeiere er tilkjent stor frihet i hvordan de velger å organisere språklig tilrettelagt opplæring for nyankomne elever. Samtidig trenger en troverdig undersøkelse om hvordan tilbuda virker at opplæringa har et enhetlig innhold. Dette kan være et spenningsfelt. Forskerne bemerker også usikkerhet i praksisfeltet om hvem som har rett og ikke rett til å motta de ulike opplæringstilbuda.

Forprosjektet er utført på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.