– At så få slutter, tyder på at skoler og kommuner gjør en god jobb med å ta vare på ferske lærere, ifølge kunnskapsministeren. Arkivfoto: Line Fredheim Storvik, Første steg
– At så få slutter, tyder på at skoler og kommuner gjør en god jobb med å ta vare på ferske lærere, ifølge kunnskapsministeren. Arkivfoto: Line Fredheim Storvik, Første steg

Ni av ti nyutdannede lærere fortsetter i jobben

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 90 prosent av alle nyutdannede grunnskolelærere jobber i skolen fem år etter at de startet, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Det er Kunnskapsdepartementet som har bestilt tall fra Statistisk sentralbyrå for hvor mange nyutdannede lærere som fortsetter i jobben. De nye tallene fra SSB viser at 10 prosent av grunnskolelærerne som var ferdig utdannet våren 2010, hadde sluttet i skolen fem år senere. For nyutdannede lektorer var tallet 12 prosent.

 

– Det har tidligere vært en oppfatning at mange nyutdannede lærere slutter i skolen. Tallene fra SSB viser at det ikke er slik. At så få slutter, tyder på at skoler og kommuner gjør en god jobb med å ta vare på ferske lærere, uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i pressemeldingen.

 

Blant yrkesfaglærere og lærere med praktisk-pedagogisk utdanning er andelen som slutter i skolen henholdsvis 25 og 20 prosent. Noen av lærerne, som slutter går til andre jobber innen undervisning, som voksenopplæring eller universiteter og høyskoler.

 

Ser man på alle lærere under ett (grunnskolelærere, lektorer, yrkesfaglærere og faglærere med PPU), slutter 16 prosent i skolen i løpet av de fem første årene. Lavest andel som slutter er det blant lektorer og grunnskolelærere, med henholdsvis 12 og ti prosent som forlater skolen. Det vil si at om lag ni av ti nyutdannede lektorer og grunnskolelærere fortsetter i jobben, ifølge pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS