– Vi må håndtere vanskeligheter med sosiale ferdigheter på samme måte som vi håndterer lærevansker, sier professor Donna Cross. Foto: Jørgen Jelstad.
– Vi må håndtere vanskeligheter med sosiale ferdigheter på samme måte som vi håndterer lærevansker, sier professor Donna Cross. Foto: Jørgen Jelstad.

Forsker: Barn sier ikke fra om nettmobbing - redde for å bli fratatt mobilen

– Hvis barn har problemer med å svømme, vil vi ikke ta fra dem svømmebassenget, sier australsk toppforsker.

Publisert

Den australske professoren Donna Cross foredro på et frokostseminar i regi av Utdanningsdirektoratet denne uka.

– Det er en typisk reaksjon for voksne å reagere på nettmobbing med å ta fra barnet tilgangen til teknologien, sa Cross.

 

Må gripe inn

Utdanningsdirektoratet presenterte professoren fra University of Western Australia som en av verdens fremste forskere innen digital mobbing.

Hun snakket også om betydningen av at voksne som ser mobbing faktisk griper inn og brukte flere ganger en sammenligning med barn i svømmebasseng.

– Hvis vi ser et barn som holder på å drukne i et basseng, står vi ikke bare og ser på. Og om vi selv ikke kan svømme, så løper vi og henter noen som kan, sa Cross.

Ifølge Cross viser forskning at hvis det foregår mobbing, og en voksen ser på uten å gripe inn, så gjør det mobberne mer aggressive. Det vil gjøre mobbingen verre enn om det ikke er noen voksne til stede i det hele tatt.

Hun sier at noe av det viktigste lærere kan gjøre er å lære barna sosiale ferdigheter.

– Vi må håndtere vanskeligheter med sosiale ferdigheter på samme måte som vi håndterer lærevansker, sa Cross.

 

Få ber om hjelp

Hun understreker betydningen av at elevene tør å si i fra til læreren.

– Det er viktig at lærere klarer å ha et åpent og tillitsfullt forhold til elevene, slik at elevene snakker med dem. Selv om det kan føles overveldende for lærere å forholde seg til digital mobbing, kan de i alle fall hjelpe eleven med å skaffe hjelp, så lenge eleven tør å si i fra, sier Cross til bladet Utdanning etter foredraget.

Hun viser til en australsk undersøkelse som viser at få elever, særlig gutter, vegrer seg for å spørre voksne om hjelp til å håndtere nettmobbing. Kun 15 prosent av guttene hadde sagt fra til voksne, og nesten ingen av disse svarte at de følte det var til hjelp. Blant jentene hadde over 45 prosent spurt om hjelp, mens bare drøyt 15 prosent følte at det var til hjelp.