Lesegleden blant norske 10-åringer går kraftig ned

Leseresultatene blant norske 10-åringer er tilbake på 2006-nivå, viser resultatene fra den internasjonale undersøkelsen, PIRLS.

Publisert Sist oppdatert

Professor Åse Kari Hansen Wagner fra Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking la frem funnene fra den internasjonale PIRLS-undersøkelsen.

– Nedgangen i leseferdigheter faller i de fleste land, men nedgangen i Norge er størst. Kun 13 prosent av de norske 10 åringene sier de liker å lese, gjennomsnittet er 42 prosent, sier Wagner.

Den internasjonale undersøkelsen PIRLS har kartlagt leseferdighetene til 10-åringer i 65 land. I Norge ble undersøkelsen gjennomført våren 2021.

– Tidligere har vi hatt en oppgang ved hver undersøkelse, nå er vi tilbake på 2006 nivå. Jentene presterer bedre enn guttene, sånn har det vært tidligere også, men nå er forskjellen mellom kjønnene mindre, sier Wagner.

Leseresultatene fra undersøkelsen viser at norske 10-åringer ligger godt over det internasjonale gjennomsnittet. De norske elevene leser på samme nivå som de danske, men noe svakere enn elevene i Finland og Sverige.

– Det er ikke bra at leseferdighetene blant barna synker, og det bekymrer meg. God leseforståelse er viktig for elevenes skolegang og videre utvikling. Denne negative utviklingen skal vi snu, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Også Høyre-leder Jan Tore Sanner er bekymret.

Svakere resultater i nesten samtlige land

Til tross for at 10-åringene i Norge ligger over det internasjonale gjennomsnittet, er resultatene svakere i nesten samtlige land siden forrige undersøkelse i 2016. I tillegg har Norge hatt størst nedgang av de nordiske landene.

– Dette er alvorlig. Lesing er den viktigste byggesteinen i opplæringen, og mangler du grunnleggende leseferdigheter, blir det vanskelig å lære i alle fag, sier direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet.

Norske 10-åringer rapporterer også om lavest leseglede av samtlige land i undersøkelsen. Kun 13 prosent sier de liker å lese godt, mens det internasjonale gjennomsnittet ligger på 42 prosent. Undersøkelsen viser også at færre elever leste på fritiden i 2021 enn i 2016.

Forskerne bak undersøkelsen antar at nedgangen i leseresultater i stort sett alle land kan ha sammenheng med at undersøkelsen ble gjennomført under pandemien.

– Barna bruker stadig mer tid på skjerm både på skolen og hjemme, og mindre tid på papirbøker. Skal vi styrke lesingen, må vi tenke mer helhetlig. Regjeringen er allerede i gang med flere grep. Blant annet har vi gitt mer penger til skolebibliotek, og vi vil gi mer penger til skolebøker, sier kunnskapsministeren.

Det er 10-åringene i Singapore som har høyest gjennomsnittsskår. Like bak følger Irland og Hongkong.

(©NTB)

Les også: Uten leselyst og leseglede kan vi bli et samfunn av velutdannede barbarer

Powered by Labrador CMS