Jan Tore Sanner.

Høyre bekymret over 10-åringers leseferdigheter

– Én av fem 5. klassinger scorer på lavt mestringsnivå eller under. Dette er bekymringsfullt. Lesing er en viktig ferdighet som åpner dørene for all videre læring, sier Sanner.

Publisert

– Lesing er en viktig ferdighet som åpner dørene for all videre læring, sier Sanner. Bakgrunnen er at den internasjonale undersøkelsen PIRLS har kartlagt leseferdighetene til 10-åringer i 65 land. I Norge ble undersøkelsen gjennomført våren 2021.

– Kunnskapsminister Tonje Brenna sier at dette er en trend hun vil snu. Det støtter jeg henne i, men så langt har regjeringen vært mer opptatt av å reversere tiltak som skal bidra til at flere elever knekker lesekoden.

– Der Høyre i regjering hadde som mål at alle skoler skal ha tilgang til en lærerspesialist i begynnerlæring, har statsråd Brenna kuttet hele ordningen. Brenna har også fjernet kravet om at alle lærere som underviser i norsk skal ha fordypning i faget.

– Penger til skolebøker og skolebibliotek er bra, men det aller viktigste for å knekke lesekoden og øke leselysten hos elevene er en god lærer og at tiltak settes inn tidlig for å hjelpe de som sliter.

Professor Åse Kari Hansen Wagner fra Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking la frem funnene fra den internasjonale PIRLS-undersøkelsen.

– Nedgangen i leseferdigheter faller i de fleste land, men nedgangen i Norge er størst. Kun 13 prosent av de norske 10 åringene sier de liker å lese, gjennomsnittet er 42 prosent, sier Wagner.

Den internasjonale undersøkelsen PIRLS har kartlagt leseferdighetene til 10-åringer i 65 land. I Norge ble undersøkelsen gjennomført våren 2021.

– Tidligere har vi hatt en oppgang ved hver undersøkelse, nå er vi tilbake på 2006 nivå. Jentene presterer bedre enn guttene, sånn har det vært tidligere også, men nå er forskjellen mellom kjønnene mindre, sier Wagner.

Powered by Labrador CMS