Det er 65 barn ved Eid barnehage i Melhus kommune. Her er en gjeng sammen med Audun Forr, leder i barnehagen (t.v.) og Knut-Arne Pedersen, pedagogisk leder (t.h.).
Det er 65 barn ved Eid barnehage i Melhus kommune. Her er en gjeng sammen med Audun Forr, leder i barnehagen (t.v.) og Knut-Arne Pedersen, pedagogisk leder (t.h.).

I Eid barnehage gir tillitsvalgte sjefen råd om ledelse

I Eid barnehage samarbeider styrer Audun Forr med de tillitsvalgte om utviklingen av barnehagen. Det har gitt kraftig reduksjon i sykefraværet.

Publisert Sist oppdatert

Det er grått vær, men ungene plasker ufortrødent i de store søledammene utenfor Eid kommunale barnehage. I det lave gule huset i Melhus kommune i Trøndelag jobber 20 ansatte, fordelt på 15 årsverk. For to år siden ble barnehagen slått sammen med en privat barnehage. Og sykefraværet nådde toppen, på rundt 20 prosent.

– Det var en del uro. Omstillinger kan være vanskelige, sier barnehagestyrer Audun Forr.

Da han begynte i barnehagen i 2017, hadde han en jobb å gjøre for å redde arbeidsmiljøet. Samme høst fikk han hjelp av et prosjekt i regi av Fagforbundet og forskningsinstituttet Sintef. Målet var at samarbeidet mellom ledelse og tillitsvalgte skulle bli tettere, og de tillitsvalgte skulle få mer innflytelse på utviklingen av barnehagen.

– Melhus kommune valgte nok ut oss fordi vi hadde så høyt sykefravær, og kanskje også fordi vi hadde et potensial for å bli bedre, sier Forr.

De tillitsvalgte gir råd

Barnehagen hadde allerede etablert grupper for helse, miljø og sikkerhet, der de tillitsvalgte og verneombudet deltok sammen med ledelsen. Men da prosjektet startet, ble møtene langt hyppigere, og Sintef-ansatte og Fagforbundet kom inn for å gi råd.

Prosjektet Trepartssamarbeid om medarbeiderdrevet omstilling

> Tillitsvalgte, verneombud, ledere og medarbeidere på arbeidsplassen samarbeider om å løse utfordringer, veiledet av Sintef og Fagforbundet.

> Trepartssamarbeidet i det offentlige består av arbeidstaker, arbeidsgiver og politikerne i kommunen.

> Politikerne tar beslutningene om hva kommunen skal satse på, og arbeidet i virksomhetene må knyttes til satsingsområdene.

> Kommunene Steinkjer, Malvik og Melhus deltar med én barnehage og ett sykehjem fra hver kommune

> 12. desember presenteres sluttrapporten fra prosjektet.

> Prosjektet er finansiert av Fagforbundet.

– Nå har vi møter hver sjette uke, der vi diskuterer utviklingen i barnehagen og tar opp vanskelige spørsmål. Det betyr at vi som ledere også må tørre å være usikre og åpne for innspill fra de tillitsvalgte, sier Forr.

Han innrømmer at det var en overgang for ham, spesielt dette med at de tillitsvalgte skulle gi ham råd om ledelse.

Audun Forr har ledet barnehagen siden 2017. Han har fått hjelp til å skape et godt arbeidsmiljø av Sintef og Fagforbundet.
Audun Forr har ledet barnehagen siden 2017. Han har fått hjelp til å skape et godt arbeidsmiljø av Sintef og Fagforbundet.

– Men det har vært veldig positivt – jeg har fått noen å støtte meg på i avgjørelsene. Jeg involverer de tillitsvalgte tidlig når jeg har en idé, og de involverer meg når det er noe de mener bør endres.

Geir-Arne Pedersen, barnehagelærer og tillitsvalgt for Utdanningsforbundet, setter også pris på endringene.

– Jeg har fått en tydeligere rolle som tillitsvalgt og blir nå involvert i sakene langt tidligere i prosessen. Dermed kan jeg komme med innspill underveis og bidra mer til resultatet, forteller han.

Ikke minst er han blitt tydeligere overfor sine egne medlemmer.

– Nå vet jeg mer om bakgrunnen for at avgjørelser blir tatt, og kan forklare dette videre. Dette gjør nok at vi unngår mye murring på arbeidsplassen.

Felles plantid på fredager

Samarbeidet mellom Pedersen og Katrine Lervik, som er tillitsvalgt for Fagforbundet, er også blitt tettere.

– Nå vet vi mer om hverandres arbeidssituasjoner. Det skaper trygghet, sier Pedersen.

Det viktigste prosjektet barnehagen har lyktes med, er fire timers felles planleggingstid for alle pedagoger på fredager.

– Når det er planlagt på forhånd, er både planleggingstida og ledermøtene, som vi også har lagt til fredager, enklere å gjennomføre, sier Pedersen.

– Det gir bedre kvalitet på planleggingen og er dessuten forutsigbart for alle, sier han og får støtte fra kollegaen i Fagforbundet.

– Det har vært vanskelig for oss å få dagen til å flyte når pedagogene var borte én time her og én time der, sier Lervik.

Lavere sykefravær

Sykefraværet ved Eid ligger nå rundt sju-åtte prosent. Spesielt har sykefraværet blant fagarbeiderne gått ned.

– Etter at de fikk ansvaret for driften på fredager, tror jeg det har blitt tydeligere for dem hvor viktige de er for barnehagen, sier Forr.

Lervik er enig i at prosjektet har vært positivt for arbeidsmiljøet.

– Jeg har jobbet ved Eid i 12 år og opplever nå et større samhold enn før. Folk trives på jobb. De føler at de har en stemme. Med den nye ordningen har de også pedagogene lett tilgjengelig hele tiden, bortsett fra noen timer på fredager. Dette gir mindre stress og mer forutsigbarhet for oss, forteller hun.

Hun opplever heller ikke at medlemmene hennes mener hun har «gått over til sjefens side».

Geir-Arne Pedersen setter stor pris på at pedagogene nå har fått et felles fagmøte på fredager. Sånt blir det bedre kvalitet av, mener Pedersen.
Geir-Arne Pedersen setter stor pris på at pedagogene nå har fått et felles fagmøte på fredager. Sånt blir det bedre kvalitet av, mener Pedersen.

– Nei, vi har jevnlig klubbmøter, der jeg ber om innspill. Fagarbeiderne opplever at prosjektet har vært positivt for dem, sier Lervik.

Inne på småbarnsavdelingen Teraxacum sitter barne- og ungdomsarbeider Liv Therese Aalberg på gulvet med ettåringen Julius Eilert på fanget. Foran henne leker Sivert, som er to år. Han har en kul gravemaskin, og Geir Arne Pedersen er raskt ned på kne for å studere den.

– Tidligere jobbet jeg i en liten privat barnehage, men jeg ser at det fungerer bedre her. Samarbeidet er godt. Hvis det er noe jeg ønsker å ta opp, er det fint og trygt å snakke med tillitsvalgt, sier Aalberg, mens hun vugger en småtrøtt Julius Eilert.

Nav viser stor interesse

I slutten av oktober ble Eid barnehage invitert til frokostmøte av Nav Arbeidslivssenter i Trøndelag for å fortelle om sine erfaringer. Seniorrådgiver Kristin Hjeldnes mener prosjektet er svært interessant.

– I den nye IA-avtalen (intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, red. anm.) presiseres viktigheten av å jobbe godt med arbeidsmiljø lokalt ute på den enkelte arbeidsplassen, for å lykkes med å få ned sykefraværet, sier hun.

Hjeldnes sier Nav Arbeidslivssenter nå holder på å utvikle en ny IA-tjeneste, som blant annet omhandler å utvikle partssamarbeidet.

– Planen er at vi skal bistå blant annet barnehager i en prosess over en viss tid.

Inne på småbarnsavdelingen Teraxacum bysser barne- og ungdomsarbeider Liv Therese Aalberg på en trøtt Julius Eilert. – Vi har et godt samarbeid med pedagogene, sier Aalberg. Til høyre pedagogisk leder Geir-Arne Pedersen og Sivert (2).
Inne på småbarnsavdelingen Teraxacum bysser barne- og ungdomsarbeider Liv Therese Aalberg på en trøtt Julius Eilert. – Vi har et godt samarbeid med pedagogene, sier Aalberg. Til høyre pedagogisk leder Geir-Arne Pedersen og Sivert (2).

– Absolutt! Evner man å ta partssamarbeidet et steg videre, oppnår man mer ansvar og medvirkning fra alle ansatte. Her er det et potensial for å få ned sykefraværet.

Samtidig understreker Hjeldnes at arbeidet med sykefravær ikke er gjort i en fei.

– Det er et evighetsprosjekt og ferskvare. Men forskning viser at hvis man blir god til å jobbe med arbeidsmiljøet sammen, vil man på sikt oppnå et mer stabilt akseptabelt nivå på sykefraværet, sier hun.

Powered by Labrador CMS