Rekruttering av lærere: Regjeringen tvinner tommeltotter

Debatt: Gode lærerutdanninger er det beste rekrutteringstiltaket

Publisert Sist oppdatert

Av Lars Syrrist, leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Det er stor lærermangel i landet. Det har det vært lenge. Likevel ser det dessverre ikke ut til å bedres stort med det første. Opptakstallene til alle lærerutdanningene fortsetter å synke, lærere slutter i yrket og så mange som 1 av 5 nyutdannede lærere begynner ikke å arbeide i skolen.

Med all praten om hvor viktig det er med lærere og kompetanse i skolen, er det helt utrolig at regjeringen sitter og tvinner tommeltotter. I Hurdalsplattformen slår regjeringa fast at de vil møte den varsla lærermangelen med en bred satsingt på å rekruttere, utdanne og beholde flere kvalifiserte lærere. Det er bra, for nå må noe faktisk gjøres.

Les også: – I år var det nedgang over hele linja, på alle lærerstudiene

Nytt kunnskapsgrunnlag viser vei

Hva skal gjøres? Spør kanskje Ola Borten Moe. Svaret på det trenger du ikke lete så lenge etter. Onsdag 17. august kom nemlig Kunnskapssenter for utdanning (KSU) med kunnskapsgrunnlaget «Å rekruttere og beholde lærere i barnehage og skole». I kunnskapsgrunnlaget gis flere anbefalinger for hva som kan bidra til å tette lærerlekkasjen, ved å øke rekrutteringen og beholde flere lærere i yrket.

Kunnskapsoversikten er et viktig bidrag for en mer kunnskapsbasert rekrutteringspolitikk. Den slår blant annet fast at det er ingen studier som kan bekrefte at enkle tiltak som store kommunikasjonsstrategier øker antall søkere til lærerutdanningene.

Den sterkeste anbefalingen til Kunnskapssenteret for å øke rekrutteringen, handler om kontinuerlig kvalitetsarbeid for å gjøre barnehage og skole til gode arbeidsplasser. Tiden for enkle og midlertidige tiltak i rekrutteringsarbeidet er forbi, nå må det tyngre skyts til verks, mener vi i Pedagogstudentene.

Når man ikke ser skogen for bare trær

Likevel mener vi kunnskapsgrunnlaget har en stor mangel. I sin iver etter å vurdere forskning på ulike tiltak for å rekruttere og beholde lærere i barnehage og skole, er det som om Kunnskapssenteret ikke ser skogen for bare trær. Vi mener nemlig de hopper glatt bukk over å vurdere det vi mener er det kanskje mest innlysende tiltaket for å rekruttere, utdanne og beholde flere lærere, nemlig gode lærerutdanninger.

Pedagogstudentene mener den beste måten å rekruttere og beholde lærere, er gode lærerutdanninger. Problemet i dag er at lærerstudentene er blant de minst tilfreds på Studiebarometeret. Problemene vi kjenner på kroppen handler blant annet om stor variasjon i opplevelsene av praksis, smalt og dårlig fagtilbud og lite profesjonsnære utdanninger.

Les også: Kostbare rekrutteringskampanjer har hatt liten effekt

Fremfor å sløse bort penger på skjønnmalte rekrutteringskampanjer, mener vi det beste regjeringen kan gjøre, er virkelig å investere i, og prioritere lærerutdanningene våre. Et krafttak for å heve rammevilkårene til lærerutdanningene vil kunne gi:

  1. Lærerstudenter som er bedre rustet til yrket - som føler mer mestring og motivasjon
  2. Mindre frafall i lærerutdanningene og i overgangen til yrket
  3. Bedre rykte, og dermed flere søkere.

Tiden for å tvinne tommeltotter bør være forbi. Vi er utålmodige og gleder oss til vi ser at regjeringen viser handlekraft, legger penger bak påstandene sine og prioriterer lærerutdanningene. Bedre praksis og mer profesjonsnære lærerutdanninger.

Powered by Labrador CMS