– I år var det nedgang over hele linja, på alle lærerstudiene

Antall lærerstudenter har gått ned i år igjen, og det til tross for at kravet om fire i matematikk er fjernet.
– Omtrent tusen nye tilbud er blitt sendt ut på grunn av de nye opptaksreglene.

Publisert Sist oppdatert

– I år var det nedgang over hele linja, på alle lærerstudiene, sier direktør i direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sveinung Skule.

Opptakstallene fra Samordna opptak viser at de ulike lærerstudiene har færre studenter med tilbud i år, enn i fjor. Størst nedgang er det på faglærer- og barnehagelærerstudier.

– Vi ser at barnehagelærer trekker ekstra ned i år, sier Skule.

På barnehagelærerstudiet har 27 prosent færre fått tilbud i år, sammenlignet med i fjor. På faglærerstudier er nedgangen 59 prosent, på grunnskolelærer 1-7 er nedgangen 4 prosent, grunnskolelærer 5.-10. trinn 5 prosent, og lærer 1.-13. trinn 6 prosent. Grunnskolelærer 1. til 7. trinn hadde flere søkere med studiet på førstevalget, men samlet antall søkere som har fått tilbud, har likevel gått ned.

Med firerkravet ville nedgangen vært enda større

9.784 søkere har fått tilbud om studieplass på et lærerstudium i 2022. Det er en nedgang fra året før, men det er også langt færre som søker studier til sammen.

– Omtrent tusen nye tilbud er blitt sendt ut på grunn av de nye opptaksreglene. Du må ikke lengre ha 4 i matematikk, hvis du har 4 i snitt, sier Skule.

Dersom matematikk-kravet ikke hadde blitt fjernet, ville situasjonen vært enda verre for lærerutdanningen. Om lag 1000 av studentene som nå har fått tilbud om plass på lærerstudiet, har karakteren tre i matematikk, og ville ikke kvalifisert som søker i fjor.

– Lærerstudiene har hatt en jevn nedgang

Det har vært en nedgang i antall lærerstudenter over flere år. For grunnskolelærer 5.-10.trinn er det i år gitt ut færre tilbud enn noen gang de siste ti årene.

– I pandemitida hadde nesten alle studier en oppgang, mens lærer har hatt en jevn nedgang, sier Skule.

Hva forklaringen til at ikke flere ønsker å bli lærer er, har ikke Samordna opptak undersøkt, men Skule mener det kan være mange årsaker.

– Pandemien har kan ha synliggjort utfordringer i de ulike yrkene, også læreryrket. Mange tenker kanskje mer gjennom hva studievalget har å si for framtidas yrkesliv, sier Skule.

Mange tomme seter

På Samordna opptak ligger en liste over ledige studieplasser. 82 av studiene som er listet opp er lærerstudier. Det er fortsatt ledige studieplasser både på barnehagelærer, grunnskolelærer, faglærer og lektor.

Studiestedene er ikke sikre på at de får fylt opp alle plassene.

Powered by Labrador CMS