Heller lærer enn økonom!

Debatt: Politikere, skoleeiere og rektorer må ta grep som gjør det mulig at 21-åringer kan tenke seg å stå i yrket hele livet.

Publisert

Å være lærer er blant de mest betydningsfulle yrker. Læreren er grunnleggende for elever sin hverdag og deres fremtid. Atferd, kunnskap, selvbilde, ferdigheter, håp og omtanke er noen av mange stikkord knyttet til undervisning og oppfølging av elever. Læreren er en samfunnsbygger og han eller hun bidrar til et kunstverk av indre utvikling hos elevene.

Hvorfor er det færre som velger grunnskolelærerutdannelsene når yrket er så meningsfullt? Jeg har undervist i lærerutdannelsen siden 2000 og opplever at lærerhverdagen til grunnskolelærerne er blitt krevende. Svært krevende. Kravene til dokumentasjon og faglig og sosial oppfølging av elever kjenner få grenser. Lærere jeg møter har en fantastisk innstilling og de yter mye. Alt for elevene. Mye for kollegaer. Strålende innsats for lærerutdanningene. For samfunnet og foreldrene.

Hvorfor strømmer ikke søkere til et yrke hvor en betyr så mye for mange? Kanskje noe av forklaringen er at læreryrket er blitt for komplekst og at lærerhverdagen fremstår som lite attraktiv. Mye strev, mange som mener noe om arbeidet ditt, og altfor lite takk.

Les også: Færre vil bli lærer: – Svært bekymringsfullt

Jeg tror den viktige rollen som samfunnsbygger ikke kommer tilstrekkelig frem i konkurranse med et virvar av røster som i sum ikke fremsnakker lærerarbeidet. Politikere, skoleeiere og rektorer må ta grep som gjør det mulig at 21-åringer kan tenke seg å stå i yrket hele livet, at 44-åringer ikke slutter og flere omskolerer seg til lærer.

Jeg ser ingen kvikkfiks, men jeg har tro på å lytte og løfte i lag: verdsette læreren, fremsnakke skolen, lette lærerhverdagen, erkjenne kompleksiteten i læreryrket, og fortsette arbeidet for en knallgod grunnskolelærerutdannelse. En utdannelse det blir konkurranse om. Fordi yrket er så meningsfullt og utdannelsen treffer behovene i grunnskolen. Fordi flere ønsker å bety noe for elever som trenger deg og dine unike kvaliteter. Fordi barn og profesjonsfellesskap i skolen representerer verdier som overgår det mest eventyrlige regnskap.

Powered by Labrador CMS