Norge kommer til å mangle mer enn 10 000 lærere med godkjent utdanning om noen år og jeg er ganske sikker på at den mangelen ikke kommer til å bli rettet opp før lærerne får den lønn og den respekt de fortjener, skriver Stein Skjønberg. Arkivfoto: Utdanning
Norge kommer til å mangle mer enn 10 000 lærere med godkjent utdanning om noen år og jeg er ganske sikker på at den mangelen ikke kommer til å bli rettet opp før lærerne får den lønn og den respekt de fortjener, skriver Stein Skjønberg. Arkivfoto: Utdanning

Lønn, respekt og lærermangel

Det høres så fint når politikerne forteller hvordan de skal satse på skolen og få flere lærere med god utdanning. For å få til dette må vi ha glupe og flinke folk som vil og kan lære fra seg.

Dette krever fra lærerens side en særdeles grundig kunnskap i de fagene de skal undervise i, en stor forståelse for faget og de må FORSTÅ det de skal lære fra seg helt til bunns. Det krever folk med stor evne til å lære seg og formidle kunnskap på alle plan. De må kunne forstå hvilket nivå den enkelte elev er på og starte der med innlæringen og oppbygningen av kunnskapen. Dette krever kunnskap på et svært høyt nivå, samtidig som de må kunne formidle kunnskap på alle nivå slik at det FORSTÅS.

Problemet er at mennesker med slike evner og kunnskaper stort sett velger å ta utdanning og jobber hvor de får betalt, både for utdanningen sin og for det arbeidet de gjør. Man kan ikke forvente at folk med slike evner går inn i et yrke hvor de blir sett ned på og underbetalt. I dagens samfunn blir lærere til dels sett ned på, de har et yrke som blir ansett som lavstatus og lønna er ikke mye å skryte av i forhold til andre med like lang utdanning i svært mange andre yrker.

Jeg er ganske sikker på at det i mange hjem rundt i landet sitter foreldre og snakker nedsettende om lærere rundt middagsbordet mens barn og ungdom hører på. Dette undergraver yrkets autoritet og gjør at de unge håpefulle mangler respekt for læreren som kanskje har et av de viktigste yrker i vårt samfunn. De utdanner Norges framtid!

Mangelen på respekt underbygges av de bevilgende myndigheter som ikke verdsetter læreren høyere enn at de lønner læreren lavere enn andre med tilsvarende utdanning. I tillegg pålegges lærerne fra sentralt hold oppgaver som tar fokus vekk fra kunnskapsformidling og over på mer administrative forhold.

Norge kommer til å mangle mer enn 10 000 lærere med godkjent utdanning om noen år og jeg er ganske sikker på at den mangelen ikke kommer til å bli rettet opp før lærerne får den lønn og den respekt de fortjener.

Det hjelper lite med fine ord og store planer hvis man ikke har noen til å gjennomføre dem.

De som kunne fylt gapet velger yrker hvor de får betalt for det de gjør!

 

  • Stein Skjønberg er pensjonert lektor.