Lærerstudenter er ikke ledige

Debatt: Lærerstudenter har ikke kompetanse til å drive fullverdig undervisning. Guri Melby og regjeringa mangler forståelse for skolens kompleksitet.

Publisert

Å gå på lærerutdanning er krevende. I den spesielle tiden vi lever i er studentene ekstra sårbare. Når utdanningsminister Guri Melby foreslår at de skal ta ansvar for å avlaste skolene i en krevende tid, reagerer vi som er lærerutdannere på at studentenes behov ikke blir ivaretatt.

Utdanningsminister Guri Melby (V) har foreslått å avlaste lærerne med lærerstudenter. Det er positivt at hun tenker på slitasjen i skolene. Som lærerutdannere vil vi imidlertid argumentere mot å bruke lærerstudenter til en slik avlastning. De går i et utdanningsløp, og ministeren har selv presisert hvor viktig fagkunnskap er. Vedtaket om femårig lærerutdanning viser at regjeringa mener fagkunnskap er en kjerne i lærerens kompetanse. For å få den fagkunnskapen må studentene faktisk gå på utdanninga, og ikke brukes som vikarer. Melbys forslag sender uheldige signaler om at det er praksis som virkelig teller, og at tid til å fordype seg faglig er sekundært, altså ulikt det som var meningen med å innføre femårig lærerutdanning, der mer faglig fordypning nettopp skal styrke praksis.

Les også: Melby vil avlaste slitne lærere med lærerstudenter

Vår hovedinnvending er at lærerstudenter ikke er ledige. De er heltidsstudenter i et krevende utdanningsløp. Dersom de blir brukt i skolen, kan de ikke delta i undervisning ved utdanningsinstitusjonene. Lærerutdanning er en profesjonsutdanning som krever refleksjon over faglige problemstillinger i fellesskap med fagpersoner og medstudenter, og det krever deltakelse. I den midlertidige forskriften som utdanningsinstitusjonene har fått i forbindelse med korona, er hensikten at studenter kan gjennomføre påbegynt utdanning uten forsinkelser. Institusjonene gis ikke hjemmel til å fravike fastsatt læringsutbytte for utdanningene. Vi kan ikke forstå hvordan studentene skal oppnå det læringsutbyttet om de ikke skal delta i undervisning

Dersom lærerstudenter skal være en avlastning for lærere, må dette foregå uten veiledning, hvis ikke blir belastningen på skolene like stor. Dermed kan ikke koronavikariat sammenlignes med praksis, som jo er veiledet. Lærerstudenter har heller ikke kompetanse nok til å drive fullverdig undervisning. Melby og regjeringa viser sånn sett manglende forståelse for skolens kompleksitet.

Regjeringen må gjerne avlaste koronaslitne lærere, men da må det være med kompetent personale.

Det ville ha vært en bedre ide å benytte seg av de mange ledige utdannete lærerne i landet. Regjeringen må gjerne avlaste koronaslitne lærere, men da må det være med kompetent personale. En løsning er å bevilge penger til midlertidige lærerstillinger.

Forslaget slik det er formulert ivaretar ikke studentenes interesser og behov. På grunn av pandemien er studentenes faglighet sårbar, og en systematisk bruk av lærerstudenter som vikarer vil forsterke dette ytterligere.