Utdanningsforbundets fylkesleder i Rogaland, Gunn Reidun Tednes-Aaserød, på streikemøte på Bryne Mølle.

Norges største lærerklubb i streik: Advarer KS mot å kjøre mot tvungen lønnsnemnd

Med en kraftig opptrapping, hvor blant annet Norges største lærerklubb nå er i streik, advarer Utdanningsforbundet KS mot å styre mot tvungen lønnsnemnd. KS kaller det en grunnløs påstand.

Publisert Sist oppdatert

– Det er ikke tilfeldig at vi tar ut den største klubben vi har i hele Norge. Det viser en styrke, vi har tatt ut en skole som aldri har vært i streik før, her er det kampvilje, disse er villige til å stå i streiken, sier Utdanningforbundets fylkesleder i Rogaland, Gunn Reidun Tednes-Aaserød til Yrke.

Samtidig advarer hun KS mot å styre mot tvungen lønnsnemnd.

– Tvungen lønnsnemnd er bare et tapsprosjekt for alle. Det vil ødelegge ytterligere tilliten mellom KS og lærerorganisasjonene. Det vil gjøre det enda vanskeligere i neste løp, vi hadde en tøff runde i fjor, og velger de å kjøre det sporet igjen i år, så tror jeg at det er elevene som taper på det. Jeg tror veldig mange av våre medlemmer vil kjenne på en utmattelse – at dette handler om å tape streikeretten, sier Tednes-Aaserød.

Også Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, sa mandag at det kan se ut som at KS styrer mot tvungen lønnsnemnd.

– KS har avvist alle våre løsningsalternativer i prosessene hos Riksmekleren nå. Det er rett og slett ingen vilje til å finne en vei ut av denne streiken, det er tvert i imot en motvilje. Jeg mener det er åpenbart at KS spekulerer i tvungen lønnsnemnd. Barn og elever må betale for prisen for det, sa han til NTB mandag morgen.

– Grunnløs

KS' arbeidslivsdirektør, Tor Arne Gangsø, mener påstanden er grunnløs.

Fra forhandlingene med KS, Tor Arne Gangsø til høyre , Odd-Haldgeir Larsen (LO-kommune) til venstre og Steffen Handal (Unio. / NTB

– At KS styrer mot tvungen lønnsnemnd, er en helt grunnløs påstand. Det er KS som har kommet med et konstruktivt forslag til å løse streiken, mens Utdanningsforbundet bare gjentar lønnskrav som ble avvist av alle andre under lønnsforhandlingene i vår. Det er Utdanningsforbundet som velger å trappe opp streiken. De velger hvem de tar ut, hvor mange og i hvilke kommuner. Hvis streiken utgjør fare for liv eller helse, søker kommunene om dispensasjon, som lærerorganisasjonene tar stilling til, sier Gangsø til Yrke.

Han spiller ballen over til lærerorganisasjonene.

– Svært beklagelig

– Det er lærerorganisasjonene som har valgt å streike, og som må ta ansvaret for konsekvensene av det valget. Kommunene har ansvaret for å tilby barn og unge et best mulig utdanningstilbud. Innenfor de rammene KS har til rådighet, kom vi i forrige uke med et konkret forslag som burde kunnet løse streiken. Vi har kommet lærerorganisasjonene i møte, men uten å innfri alle krav. Ingen får gjennomslag for alle sine krav i et lønnsoppgjør, heller ikke fagforeningene som har akseptert årets lønnsoppgjør. Alle må gi og ta i forhandlinger. Nå er vår klare oppfordring til Utdanningsforbundet: Ta inn over dere hva det er mulig å enes om, avslutt streiken slik at lærerne og elevene kommer seg tilbake til skolehverdagen i klasserommet, sier KS’ arbeidslivsdirektør, Tor Arne Gangstø til Yrke.

Han kaller opptrappingen svært beklagelig.

– KS er svært bekymret for at streiken rammer elevene hardt, både faglig og psykososialt. Læringstap og fare for større frafall i videregående skole er nå reelle konsekvenser for elever. Det er derfor svært beklagelig og helt unødvendig at Utdanningsforbundet nå har trappet opp streiken kraftig. Opptrappingen vil ikke bidra noe til å finne en løsning på streiken, sier han.

Stor streikevilje

Lærerne på Bryne er imidlertid streikeklare.

Yrke møter fylkeslederen for Utdanningsforbundet på Bryne Mølle tirsdag morgen, der klubben på Bryne har møte.

For mange av lærerne er dette første møte med konflikt i arbeidslivet.

Bryne-tillitsvalgt Lene Elisabeth Taksdal sier at hun opplever stor oppslutning om streiken blant klubbens medlemmer. 103 Bryne-lærere er i streik, vel 70 har fått dispensasjon fordi de er blant annet i rådgiverstillinger, jobber i tilrettelagt opplæring eller med fengselsundervisning.

– Vel 6500 er ute i streik, dette er nå en massiv streik, sier fylkeslederen til sine medlemmer.

Hun legger ikke skjul på at det lå i kortene at den største klubben i Norge ville bli tatt ut.

– Det er nok ikke så overraskende, sier hun.

Mener den er nødvendig

På møtet legger hun vekt på at dette ikke er en villet streik, men en nødvendig streik.

–Jeg skulle ønske at partene hadde kommet til en løsning, slik ville det vært i den ideelle verden. Samtidig mener jeg dette er en veldig nødvendig streik. Jeg er veldig bekymret i elevene for skolen generelt, ikke bare når det er pandemi eller streik. Jeg ser en utvikling der det er altfor mange barn som ikke får det de trenger. Derfor mener jeg dette er en nødvendig streik, utdyper hun etterpå til Yrke.

–KS mener dere har fått det samme som de andre kommuneansatte, har god topplønn sett med kommunebriller, og at det ikke er mer å hente?

Fylkeslederen blir intervjuet av NRK utenfor Bryne Mølle.

– Jeg hører hva KS sier, og jeg ser hvordan de har valgt å prioritere. Det er klart at de i årets oppgjør har gitt godt til de nyutdanna, men prisen for det, den betaler de nyutdannede. De blir stående i ro, uten lønnsutvikling i seks år, og da risikerer vi å miste enda flere nyutdannede, vi mister allerede mange nok. Samtidig ser vi at de med lengst utdanning, som har seks og sju års utdanning, ligger på cirka 690 000 i årslønn. Det er veldig få som har det som topplønn, i hvert fall her i Rogaland. Tvert imot er det mange som begynner på den lønnen, sier hun.

– Streiken rammer barn og ungdom som allerede har vært hardt rammet av en pandemi. Nå sendes de igjen hjem fra skolene. Hva sier du til bekymrede foreldre?

– Jeg deler bekymringen og jeg skulle ønsket at situasjonen ikke var sånn, samtidig er det akkurat deres elever og deres barn denne streiken handler om. Vi ønsker at elevene skal bli møtt med kvalifiserte lærere hver dag i alle timer, det er slett ikke godt nok når de blir møtt av en 19-åring som skal gå inn og være lærere i deres barns timer, de skal sette karakterer, de skal gi vurderinger, de skal håndtere diverse diagnoser, det kan ta nattesøvnen fra meg i hvert fall, sier fylkeslederen.

– Dette handler om en streik for velferdsnorge, det er en velferdsordning vi streiker for. Jeg synes og håper at både opinionen og mange i foreldre- og besteforeldregenerasjonen, og politikerne, må være med å slå ring om lærerne, sier hun.

Fastlåst

Mandag morgen sa riksmekler Geir Ruland til VG at streiken er helt fastlåst.

– KS har presentert et konkret og konstruktivt forslag som burde kunne bidra til å løse streiken. Vi ønsker en løsning, slik at elevene kan komme tilbake på skolen. Samtidig må vi forholde oss til kommunenes økonomiske rammer og avtalen som er inngått med alle andre fagforbund i kommunesektoren, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS til NTB.

Handal avviser blankt at KS har imøtekommet lærernes krav. Han framholder at Utdanningsforbundet har lagt fram flere forslag til løsninger og tiltak mot mindrelønnsutviklingen for lærerne – også under de siste anstrengelsene hos Riksmekleren gjennom helga.

– KS har avvist alle våre løsningsalternativer i prosessene hos Riksmekleren nå. Det er rett og slett ingen vilje til å finne en vei ut av denne streiken, det er tvert i imot en motvilje. Jeg mener det er åpenbart at KS spekulerer i tvungen lønnsnemnd. Barn og elever må betale for prisen for det, sier han til NTB mandag morgen.

Powered by Labrador CMS