KRLE: Flagget til topps og skuta til bunns?

Vi som har gleden av å undervise i religion, livssyn og etikk (RLE) ved landets største grunnskolelærerutdanning, ser med sterk uro på forslaget om å endre fagets navn til KRLE og tallfeste 55 % kristendom.

Symbolmarkeringen vil virke mot sin hensikt. RLE-faget er resultat av en lang prosess med grundige faglige og livssynspolitiske avveininger, som nå står i fare for å bli rasert med et pennestrøk.

Kristendommen er godt dekket i dagens RLE-plan, med like mye plass som alle andre religioner og livssyn til sammen. De foreslåtte endringene kan i praksis bli små, men en gjeninnføring av K’en i navnet vil svekke fagets troverdighet som nøytral fellesarena for kunnskap og samtale. Det vil framprovosere fritak som splitter elevene, slik at færre faktisk får den kristendomskunnskapen KrF vil styrke. Det kan bli kostbart for faget og gjøre det sårbart i framtiden.

Faget kan også miste tillit i lærerutdanningen, der vi er så heldige å rekruttere studenter med ulik livssynsbakgrunn. Dette mangfoldet kan svekkes hvis faget i større grad framstår som kristendomsfag. Med svakere rekruttering får vi flere totalt ufaglærte (K) RLE-lærere, og dårligere kristendomsundervisning.

Derfor: Snu mens det er tid! Vi har et unikt fag som vi ikke vil risikere å miste.

Halldis Breidlid, Beate Børresen, Robert Kvalvaag, Tove Nicolaisen, Åge Schanke, Sissel Østberg og Per Anders Aas, RLE-seksjonen ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus

Powered by Labrador CMS