Mer utetid vil gi elevene en bedre skolehverdag

Innspill: Å komme ut vil gi en større frihet til både elever og lærere.

Publisert Sist oppdatert

På mandag åpner skolene dørene for elever på 1.-4. trinn. Mer av undervisningen skal foregå ute, og med enkel tilrettelegging kan dette gi mye positivt til både elever og lærere.

Nå jobber lærerne med å organisere og planlegge den nye hverdagen for skoleelevene våre. I smittevernveilederen står det at det må legges opp til økt bruk av uteaktiviteter, økt bruk av utetid og uteskole. Elevene skal deles opp i mindre og faste grupper eller kohorter.

Å komme ut vil gi en større frihet til både elever og lærere. Man kan ta i bruk større arealer, man frigjør klasserom og det er lettere å holde avstand. Det er også færre flater man berører.

Jeg har jobbet som lærer i en årrekke og har lang erfaring med undervisning utendørs. Du som for eksempel er matte- eller norsklærer lurer kanskje på hvordan du kan undervise fagene dine utendørs? Selv har jeg god erfaring med å blande fag, og bruke aktive læringsmetoder i alle fag.

For å ta et eksempel i norskfaget. Her ser vi ofte at elevene sliter med å finne ideer til hva de kan skrive om. Men ved å være ute på tur har dere hatt en felles opplevelse, og alle har opplevd noe på turen de kan skrive om. Du kan også hjelpe de i gang med å nevne noe som skjedde på turen de kan utbrodere.

Uteskole gir bedre konsentrasjon, bedre samarbeid, bedre relasjoner og elevene er mer fysisk aktive. Elevene får også et nytt syn på hverandre når de er ute. De som har problemer med å sitte rolig i et klasserom og som ofte får kjeft, får kanskje vist frem andre ferdigheter. Det er ikke så tydelig at de er urolige. Ute får elevene utløp for den energien de har, de får frisk luft og de våkner til. Foreldrene kan oppleve at barna er mer slitne, men på en positiv måte, når de kommer hjem.

Les også: For barn med lærevansker kan uteskole være en utfyllende læringsarena

Når man er utendørs er det også lettere å lage nye grupper, og bytte om på disse uten å måtte flytte på pulter. Man kan plassere gruppene langt fra hverandre, og elevene kan diskutere uten at de forstyrrer hverandre. Læreren kan mye lettere ta den uformelle praten med elever som du ser trenger det, uten at medelevene merker det.

Er du vant til å være i det trygge klasserommet kan overgangen til å ha undervisning ute være litt skremmende. For at det skal fungere er det viktig å innføre noen rutiner. Det kan være lurt å starte timen med at alle sitter ned, slik at kan man gi informasjon. Bli enige om noen tegn og signaler som du bruker når du skal informere om noe.

Du vil oppdage at dere får samtaler dere aldri ville fått inne. Mange av elevene kommer til å oppdage at de kan mye mer enn det er klar over. De får brukt sansene og de får utforsket egenskaper og ferdigheter de ikke har fått utforske tidligere.

Les også: Her er det bare 7 kvadratmeter skolegård per elev

Gjennom prosjektet Friluftsliv i skolen har vi samlet gode og konkrete undervisningsopplegg fra egne medlemsorganisasjoner og andre aktører, på en felles nettside. Prosjektet har også en Facebook-side, hvor lærere kan finne tips og inspirasjon. Målet er at de som er ferske på uteundervisning enkelt skal kunne lære av andres erfaringer.

Dette er en gyllen mulighet. Jeg er sikker på at elevene kommer til å blomstre, og at du kommer til å bruke mer uteundervisning i fremtiden. Lykke til alle lærere!

Powered by Labrador CMS