Psykisk sykdom blant barn og unge har økt voldsomt under pandemien, viser en statusgjennomgang fra Ukom.

– Barn vil trenge langvarig psykisk hjelp etter pandemien

I koronaåret har PP-tjenesten har hatt stor økning av barn og unge som blir henvist for å få hjelp på skolen. Også leger, kommuner og organisasjoner ser en voldsom økning av psykisk sykdom blant barn og unge.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er inne i en bølge av psykisk sykdom blant barn og unge. Vi vet ikke hvor bratt den vil bli, men vi vet at dette blir langvarig. Barna vil trenge langvarig hjelp, og det vet vi fordi barna det gjelder er så unge, sier direktør i Ukom, Pål Iden. Ukom er Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, og har nå hentet inn data fra spesialisthelsetjenesten, utvalgte kommuner, PP-tjenesten, pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner. Funnene er nedslående.

– Psykisk helse-bølgen er en del av pandemiens folkehelsekrise, sier Iden.

Voldsom økning av barn som har det vondt

Skolehelsetjenesten i grunnskolen hadde i fjor en økning i konsultasjoner på 11.000, og økning i telefonkonsultasjoner var på 6000. Barne- og ungdomspsykiatrien har også hatt økt pågang av barn og unge som trenger hjelp. Fra september til mars har poliklinikkene hatt en økning på 30 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor, skriver Aftenposten.

• Henvisninger øker

• Akuttinnleggelser og alvorlige tilstander øker

• Lavterskeltilbudene merker presset mest

Les også: Barn som forteller om psykiske problemer, bør ikke alltid behandles

– Vi vet ikke hvor bratt bølgen blir, men den blir langvarig. Nå er det viktig med kompetanse og kapasitet i alle ledd, sier Iden.

– Hjelpen må komme nå

– Vi har mottatt bekymringsmeldinger fra ulike deler av landet om lavterskeltilbud og helsetjenester under stort press. Risikobildet er klart og tydelig formidlet, nå må tiltak settes inn, sier Pål Iden.

Powered by Labrador CMS