Derfor bør vi droppe muntlig eksamen i år

Debatt: – Vi har ofte lett for å legge stor vekt på læreplanmål, karakterer og eksamen.

Publisert

Da de videregående skolene stengte, satte det lærere, skoleledere og elever på en prøve uten mulighet til forberedelse. Den prøven er så langt bestått av alle involverte; lærere, elever, skoleledere og foresatte. Men elevene har ikke vært på skole eller lærested siden begynnelsen av mars. Og nå skal mange elever kanskje opp til muntlig eksamen. Er det klokt?

Skolen kan ikke erstattes med datamaskiner eller individuelt arbeid. Læreplanmålene kan kanskje nås i noen grad, men fullgod læring skjer ikke. Til tross for den formidable innsatsen lærere og elever har gjort med digital undervisning, er det viktig å erkjenne at fjernundervisning og opplegg på nett verken er fullgod opplæring eller læring.

Det er grunn til å stille noen spørsmål når de videregående skolene nå skal åpne igjen. Yrkesfagene 2. og 3. klasse skal tilbake 27. mars, og studiespesialiserende kommer etter alt å dømme etter om ikke lenge.

Om ikke Folkehelseinstitutet (FHI) endrer sine råd radikalt i løpet av kort tid, ser det ut som om det vil bli vanskelig for lærere og ledere å gjennomføre muntlig eksamen. La meg komme med noen eksempler.

Praktiske utfordringer

Det vil bli praktiske utfordringer på mange yrkesfag med bruk av utstyr og maskiner der 15 elever bruker samme maskin i løpet av en eksamensdag. Eksamensoppgaver- og opplegg er allerede utarbeidet og godkjent. Det blir svært kort tid på å endre dette nå. I tillegg er det utfordringer med garderobe-fasiliteter og generell hygiene i saler og verksteder.

Et annet eksempel er servitørfaget som blant annet handler om kontakt med gjester. Man kan selvsagt gjennomføre en eksamen uten gjester og bare måle ferdigheter og teknikker, men da utelukker man en viktig del av faget som handler om nettopp personlig service.

Elever på yrkesfag har mistet hele eller deler av praksisperioden og mye tid i verksteder og praktisk øving. Mye skal tas igjen for det elevene har mistet i perioden de ikke har vært i skole eller praksis.

Det er lærere som er sensorer ved muntlig eksamen. Sensorer vil måtte reise ut på forskjellige skoler. Det skjer samtidig med at skolene trenger de lærerne de har for å fortsette undervisningen juni. Lærerne trengs på skolen for å undervise, og sette standpunktkarakterer. De er ekstra viktige i år. Derfor bør undervisning prioriteres over sensoroppdrag.

Rettferdighet

Statistikken viser at karakterene på skriftlig eksamen er lavere enn standpunktkarakterene. Det motsatte er tilfelle med karakterene i muntlig eksamen. Det vil kunne bety at elevene som kun får muntlig eksamen vil ha et konkurransefortrinn når de skal søke på universitet- og høyskolestudier. Det kan bli urettferdig og det må vurderes nøye. En standpunktkarakter vil i så fall være nærmere en rettferdig karakter. Dette må myndighetene ta hensyn til når de skal vurdere om muntlig eksamen skal gjennomføres.

Elevene i 3. klasse på studiespesialiserende har mistet viktig tid og muligheter for å samle, diskutere og drøfte det de har lært i de siste intense ukene av skoletiden sin. Det er min erfaring at denne tiden er svært viktig for elevenes læring, mange får den berømte a ha-opplevelsen eller epiphany, som amerikanerne kaller det, der alle brikkene etter 13 års skolegang faller på plass.

Til dere som skal møte elevene snart og til alle andre: Vi har ofte lett for å legge stor vekt på læreplanmål, karakterer og eksamen. Møt elevene med forståelse for det de har vært gjennom nå. De er fratatt en viktig periode i ungdomstiden. Våren er ofte intens både faglig og sosialt for våre unge. Våren du var 17, 18 eller 19 år, kommer ikke igjen. Det er et tap vi bør anerkjenne.

Powered by Labrador CMS