Fafo-forsker: – Det kan bli reallønnsnedgang

– Det kommer til å bli et moderat oppgjør i år. Det må alle forberede seg på, sier Kristine Nergaard forsker hos forskningsstiftelsen Fafo.

Publisert Sist oppdatert

Sykepleierforbundet har gått ut og sagt de ikke vil godta et moderat oppgjør.

– Hvis sykepleierne får mer, vil det da ikke bli mindre til resten?

– Jo i prinsippet vil det bli det. En åpner opp for en omfordeling innen en sektor når en forhandler, og en kan velge å prioritere enkeltgrupper, sier Nergaard.

Hun tror ingen fagforeninger før en forhandling vil si at de ikke er villig til å bruke alle midler de har, deriblant streik.

– Det vil jo være dumt.

Krona spiller inn

Årets oppgjør er i første omgang utsatt til 3. august. Utdanningsforbundets leder Steffen Handal har uttalt at oppgjøret kan bli utsatt til neste år. Flere av fylkeslederne i Utdanningsforbundet sier at de ikke vil godta et nulloppgjør.

– Fellesforbundet sier at de vil forhandle og hvis en så stor aktør sier at de vil det, skal det godt gjøres at det ikke blir forhandlinger i år så lenge det er forsvarlig ut fra smittevernhensyn. Det kan jo være praktiske hensyn som gjør at det vil skje senere enn vanlig, men vi har jo sett at det er mulig å finne løsninger på dette, sier Nergaard.

– Hvis en går med på et moderat eller nulloppgjør, vil ikke det gi en reel lønnsnedgang?

– Jo det kan det gjøre. Det hender innimellom. Nå står den krona veldig lavt i verdi og dette vil være med på å dra prisene opp, så det er vanskelig å spå om det kan bli en reallønnsnedgang også i år selv om en får noe lønnsoppgang.

Kun desimaler

Nergaard tror det meste i offentlig sektor vil skje i sentrale forhandlinger og at lite kommer til å bli fordelt lokalt.

– Men det kan bli forhandlinger om fra hvilken dato et eventuelt lønnstillegg skal gjelde fra. Hvis tilleggene gis fra et senere tidspunkt enn vanlig blir effekten på årslønna i 2020 mindre. Dette er et virkemiddel som av og til brukes i offentlig sektor.

– Nå har regjeringen brukt veldig store summer, bør en da ta høyde for at det også blir skatteøkninger?

– Nå vil de ha fart i økonomien og da vil det å heve skattene ikke være et virkemiddel som får folk til å bruke mer penger. En får vente og se hva de gjør, men jeg tror ikke det på kort sikt. Skulle det skje, vil det jo også komme et mellomoppgjør i 2021 som en også skal forhandle om.

– De pengene regjeringen har brukt er tatt fra pensjonsfondet, også kjent som oljefondet. Kommer pensjon til å spille inn på oppgjøret?

– Jeg tror ikke det er desimalene i lønnsoppgjøret som avgjør hvordan økonomien går i år. Dette er en internasjonal krise og de som skal kjøpe varer og tjenester fra Norge sliter også. Så mye avgjøres utenfor Norges grenser. Det er stor usikkerhet til hvor lang tid det vil ta før økonomien tar seg opp igjen.

Powered by Labrador CMS