Steffen Handal skulle gjerne fulgt den opprinnelige planen i lønnsoppgjøret. Bildet er fra oppgjøret i 2019, med UDF-lederen på den ene siden av bordet og KS-sjef Tor Arne Gangsø på den andre.

Handal: Utelukker ikke muligheten for å utsette lønnsoppgjøret til 2021

NHO åpner for å hoppe over årets oppgjør og gå rett til neste. Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal sier han ikke utelukker det som en mulighet.

Publisert

– Vi må ta inn over oss at norsk økonomi er i en alvorlig krise. Og vi er i en helt annen situasjon enn da vi varmet opp til dette tariffoppgjøret. Jeg tror alle erkjenner at vi er nødt til å opptre veldig ansvarlig om vi skal komme oss gjennom dette, og jeg tror også norske arbeidstakere og medlemmene i Utdanningsforbundet forstår at det kan bli et magert oppgjør i 2020, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Sånn sett har jeg forståelse for både det Stein Lier-Hansen og Jørn Eggum uttaler. Men dette er diskusjoner vi er nødt til å ta internt i Unio og i Utdanningsforbundet.

Det Handal refererer til er et intervju hos Dagsavisen der Stein Lier-Hansen, direktør i Norsk Industri, tok til orde for å hoppe over årets oppgjør og gå rett til neste, - og en sak hos frifagbevegelse.no der han får svar fra Fellesforbundets Jørn Eggum.

Ifølge Eggum er det ingenting som tilsier at oppgjøret skal prolongeres.

– Da skal jækla mye gå galt framover, sier han.

Men Utdanningsforbundets leder avviser ikke Lier-Hansens tankegang.

– Jeg vil ikke utelukke noen ting på det nåværende tidspunktet, nå lever vi i en situasjon med stor usikkerhet, sier Handal.

Lønnsrapport

Fjorårets lønnsoppgjør mellom Unio og KS endte med mekling. Da ble partene enige om å sette ned to utvalg. Det ene har gjort en analyse av lønnsstatistikken fra 2004 til 2019 for undervisningspersonale sammenlignet med øvrige kommuneansatte. Rapporten herfra skulle ligge som underlagsmateriale for årets oppgjør, og – underskrevet av begge parter, være et omforent utgangspunkt for forhandlingene.

Men i mars var korona-krisen et faktum, og det ble kjent at årets oppgjør utsettes til august.

Handal medgir at det er en skuffelse å ikke kunne bruke denne rapportene som planlagt i år.

– Det føles tungt. Men vi må komme tilbake til hvordan de skal bruke. Realitetene og innholdet er uendret. Når vi kommer tilbake til en normalsituasjon må partene se på dette igjen, sier UDF-lederen.

– Jeg har et realistisk forhold til dette. Vi må huske på at svært mange arbeidstagere har mistet jobben og levebrødet sitt, og norsk økonomi er under press. Det er faktisk krisestemning. Så man kan snu på det og være glad for at vi heldigvis har ansvarlige parter som sitter ved forhandlingsbordet i Norge, som er villig til å tenke sammen om hva som er best for alle. Men helt uavhengig av korona-pandemien må vi gjøre noe med lærerlønna for å prøve å unngå en større lærerkrise.

– Tror du mange lærere vil bli skuffet om årets oppgjør ikke gir noen uttelling på lønnsslippen?

– Ja. Forventningene har bygget seg opp. Ved inngangen til dette oppgjøret pekte vi nettopp på lønnsutviklingen for lærerne i skoleverket. Men det vil ikke bli muligheter for å hente inn det lønnsgapet nå. Jeg tror de fleste forstår det. Og det betyr ikke at våre krav er noe mindre rettmessige.

Flere muligheter

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, hvor det i tillegg til lønn også forhandles om andre rettigheter i tariffavtalene.

Dersom det blir et oppgjør til høsten bekrefter Handal at det ligger muligheter for å forhandle om andre ting enn penger, men vil ikke være mer konkret enn det foreløpig.

– Det har vært diskutert om man bør gå for grønnere oppgjør, altså lønnsoppgjør der det handler mindre om penger og mer om tiltak som kan komme både arbeidstagere og klimaet til gode. Kan dette være året for å prøve ut et grønt oppgjør?

– Jeg er helt sikker på at fagbevegelsen må bidra til det grønne skiftet, men vi har ikke ført den diskusjonen godt nok i eget forbund eller i Unio for å konkludere på hvilke krav det kan være, sier Handal.

Vil ikke kommentere

På arbeidsgiversiden er signalet at de uansett, korona eller ei, skal gå videre med lønnsforhandlingene i september som planlagt.

I en e-post til Utdanningsnytt opplyser KS at de tar utgangspunkt i den signerte protokollen om å utsette hovedtarifforhandlingene til høsten, med ny frist 15. september.

"Datoen tar utgangspunkt i at frontfaget er ferdig forhandlet og at det er fastsatt en frontfagramme. En utsettelse av lønnsoppgjør til 2021 er ikke diskutert med våre parter. Da er det ikke naturlig for oss å kommentere NHOs utspill nå", heter det i e-posten.

Powered by Labrador CMS