PBL: Ingen permitteringer så lenge inntektene består

Regjeringen har bestemt at foreldre i kommunale barnehager ikke skal betale så lenge barnehagen er stengt. Det har skapt usikkerhet blant private barnehageeiere, ifølge PBL.

Publisert

– Vi får mange spørsmål om dette. Det er naturlig at barnehager forbereder seg på hvordan kostnadene kan kuttes dersom det inntekter uteblir. Foreløpig oppfordrer vi barnehagene sterkt til ikke å permittere ansatte. Vi forutsetter at tilskuddene består uavhengig av nedstengingen og forventer at myndighetene kompenserer eventuelt bortfall av foreldrebetalingen, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe i en pressemelding.

Fredag sendte de inn en formell henvendelse til departementet for å avklare hva som skjer med tilskudd og foreldrebetaling.

Foreløpig har de ikke fått noe endelig svar, men Lindboe beskriver dialogen som god.

– Jeg opplever at det er stor vilje til å finne gode løsninger i denne krevende situasjonen og departementet er vel kjent med at det er viktig med raske avklaringer rundt dette. Ingen ønsker permitteringer med de konsekvensene det har for de ansatte, sier Lindboe.

–Rask avklaring vil kunne skape ro og sikre at barnehagene kan bruke ressursene på det viktigste akkurat nå: Å organisere tilbudet til de barna som fortsatt er i barnehagene på best mulig måte og sikre at barnehagene bidrar i arbeidet med å redusere risiko for smitte av viruset.

Krever lik behandling

Før helgen slo barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf) fast at kommuner ikke kan kreve foreldrebetaling fra SFO og barnehager så lenge de holder stengt.

– Når barnehager og SFO stenger, kan kommunene heller ikke kreve betaling fra brukerne. Det kan gi lavere inntekt i en periode, samtidig som utgiftene jo vil bestå. Derfor har regjeringen besluttet at vi skal øke skjønnsrammen til kommunene med 250 millioner kroner i 2020 som et første steg, sa Ropstad på pressekonferansen fredag.

PBL melder om at det har skapt usikkerhet hos en del private barnehager.

– Det er utrolig viktig at foreldre med barn i kommunale og private barnehager blir behandlet likt. Så er jeg helt sikker på at både barnehagene og de ansatte som i den kommende perioden måtte ha ledig kapasitet, vil være interesserte i å bidra på andre viktige samfunnsområder dersom denne situasjonen blir langvarig. Det er noe vi gjerne kommer tilbake til i samarbeid med andre berørte parter, sier PBL-sjef Anne Lindboe.

Her finner du alle koronasakene våre

Powered by Labrador CMS