Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) mener kommunene må få mer penger raskt.
Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) mener kommunene må få mer penger raskt.

Frykter kutt – opposisjonen krever milliarder til kommunene

SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet er bekymret for at kommunenes merutgifter og tapte inntekter kan føre til kutt i skoler og barnehager. SV krever et tosifret milliardbeløp i kompensasjon.

Publisert

– Det må komme mange milliarder på bordet og de må komme raskt. Det kommunene og fylkene har fått til nå er ei pølse i slaktetida, sier Karin Andersen, stortingspolitiker for SV og leder av kommunal- og forvaltningskomiteen.

– De trenger mer penger raskt og kan ikke vente helt til langt ut i juni da revidert er ferdigbehandlet før de får tilført dem. Da kan vi risikerer at kommunene går tom for penger og må kutte i drifta nå, i kultur, barnehager, skole og omsorg – noe som er det motsatte av det som trengs i denne situasjonen, sier hun.

Bekymret for kutt

Siden korona-krisen var et faktum har norske kommuner hatt store ekstrautgifter i tillegg til et stort fall inntekter.

I sitt siste anslagestimerer KS at kommunene vil få ekstrautgifter og inntektsbortfall på mellom 12 og 16 milliarder kroner. Hittil er de tilgodesett med en krisepakke på tilsammen 6 milliarder.

Lokallagsledere i Utdanningsforbundet i Tromsø og Kristiansand har fortalt til Utdanningsnytt at de er bekymret for konsekvensene. I begge kommunene er det allerede vedtak kutt i oppvekstsektoren på flere titalls millioner kroner. Nå frykter de tillitsvalgte for ytterligere kutt, og et dårligere tilbud til barn og unge.

– Måtte tvinge frem penger

VG kunne i helgen fortelle hvordan SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet sammen med Frp sørget for å øke den første krise-pakken.

Ifølge VG var regjeringens opprinnelige forslag corona-tiltak til 2,6 milliarder. Tre døgn senere plusset Stortinget på 31 milliarder kroner, viser beregninger som er gjort i finanskomiteen i ettertid.

Karin Andersen mener regjeringen hittil har svikta kommunene.

– Det er kun 250 mill av de 6 milliardene som kommuner og fylker har fått, som regjeringen selv foreslo. Stortinget måttet tvinge fram både garanti for svikt i skatteinntekter og andre inntekter og presse fram ekstrabevilgninger til kommuner og fylker. Men også dette er for lite. Slik kan det ikke fortsette og pengene må komme raskere, sier hun.

Les også: Handal: Vi kan bruke kommunal sektor til å få hjulene i gang igjen

– Veldig bekymret

Også i Arbeiderpartiet og Senterpartiet er de bekymret for situasjonen norske kommuner står i.

– Jeg tror det vil bli svært krevende for kommunene i etterkant av korona-krisen. Kombinasjonen av økte kostnader og bortfall av skatteinntekter vil ramme hardt, sier Marit Arnstad (Sp).

– Alle norske kommuner står i den samme skvisen nå. Etter at barnehager og skoler gjenåpnet har vi fått mange tilbakemeldinger om at det er mange ekstra kostnader. Jeg er veldig bekymret, sier Aps Torstein Tvedt Solberg.

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg.
Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg.

Det neste slaget står ved revidert budsjett, mener han.

– Det må kommer langt mer penger på bordet. Ekstraregningene kommunene får nå vil kunne få enorme konsekvenser for høsten. Da er det stor fare for at det betyr massive kutt i skole og barnehage om ikke kommunene kompenseres, sier Tvedt Solberg.

Krever kompensasjon

De tre opposisjonspartiene har tydelige forventninger til regjeringen:

  • Arbeiderpartiet sier de ønsker å kompensere kommunene for ekstrautgiftene de har hatt.
  • SV krever at Stortinget sikrer at kommunene får et tosifret milliardtall og det mye raskere enn det som nå er planen.
  • Senterpartiet har ønsket at man både skal kompensere kommunene for økte kostnader i primærhelsetjeneste og skole, og samtidig øke overføringene for å bidra til at tapte skatteinntekter.
Senterpartiets Marit Arnstad.
Senterpartiets Marit Arnstad.

– Noe er gjort i forbindelse med krisepakkene, men langt fra nok, sier Marit Arnstad.

– Både revidert nasjonalbudsjett, en ny krisepakke og neste års kommuneøkonomiproposisjon må brukes for å bedre kommunenes situasjon. Jeg er usikker på om regjeringen vil evne det i revidert nasjonalbudsjett, sier hun.

Arnstad mener det er en reell fare for at næringslivet får for mye fokus.

– Vi vil gjøre det vi kan for å hindre at kommunenes blir de store taperne i dette, sier hun og får støtte av Aps Tvedt Solberg.

– Det er veldig viktig at på samme måte som næringslivet får store beløp så må det brukes milliarder for å kompensere kommunene, sier han.

Powered by Labrador CMS