Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Handal: Forventer klare retningslinjer når skoler og barnehager åpnes igjen

– Det har gått fra dugnadsånd til usikkerhet, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal. Han advarer mot at det ikke er en enkel løsning å åpne skolene gradvis eller for puljer av elever.

Publisert Sist oppdatert

– Alle skjønner jo at skoler og barnehager må åpne igjen på et tidspunkt, men de er usikre på hvordan det bør skje, og ikke minst når. Mange, både lærere, elever og foresatte, er nok også med god grunn urolige for smitterisikoen. Det har gått fra dugnadsånd til usikkerhet, sier Utdanningsforbundets Steffen Handal.

Tre uker er gått siden alle landets skoler og barnehager ble stengt. Nå utreder et ekspertutvalg videre tiltak. Deres rapport vil bli offentliggjort etter at regjeringen har fattet sin beslutning i påskeuken.

Handal vil nødig spå noe om hva han tror utfallet blir.

– Men jeg håper i alle fall de kommer med en beslutning som har stor tillit i sektoren. Det handler om hvorvidt de åpner og stenger, men også om hvilken prosess det er før eventuelt nye tiltak iverksettes, sier han.

– Ingen enkel løsning

Utdanningsforbundet har hatt tett dialog med myndighetene de siste ukene, og gitt sine råd hvor hvilke konsekvenser det vil ha å åpne barnehager og skoler igjen, og hvilke hensyn som da må tas.

– En ting er smittevernet for de som skal møtes på skoler og i barnehager hver dag, men man må også ta hensyn til alle de menneskene disse personene igjen møter og bor med, sier Steffen Handal.

Han tror alle alternativer nå er oppe til vurdering: om man skal åpne for barnehagebarn og de yngste elevene, og om man skal gjøre som i Finland som har innført delvis åpning uten møteplikt. Men han advarer mot at det ikke er en enkel løsning å åpne skolene gradvis eller for puljer av elever.

– Ikke alle skoler har fasiliteter hvor dette er mulig, og noen elever har lang reisevei til skolen. Skal man ha barn og elever i skolene og barnehagene må man kunne dele dem inn i mindre grupper, som igjen krever tilstrekkelig med personale. Nok ansatte er også en utfordring om man velger å beholde både hjemmeskole og et tilbud i skoler og barnehager, sier Handal.

Les også: Forbereder seg på å holde skolene stengt etter påske

Smittevern

– En lærer foreslo i et innlegg i Bergens Tidende at dersom skolene ikke åpnes nå er det bedre avslutte skoleåret tidlig. Kan det være en idé?

– Vi skal ta med oss alle kreative innspill nå. Dersom vi avslutter skoleåret tidligere må vi være klar over at det kan ha andre konsekvenser, for de sårbare barna, men også for alle dem som opplever at skolen er et viktig holdepunkt i tilværelsen. Nå som elevene ikke ses hver dag har den digitale hjemmeskolen også blitt en viktig sosial arena for mange.

Han forventer uansett at ingen barnehager eller skoler åpnes igjen uten at det både ligger klare helsefaglige vurderinger bak og i tillegg foreligger klare retningslinjer for smittevern: anbefalt avstand mellom barn, hvor mange som kan oppholde seg i et rom og klare regler for hvordan man skal forholde seg til smitte og sykdom.

– Jeg har besøkt mange skoler og vet at det er ikke en gang slik at barna kan få vasket hendene uten trengsel. I Utdanningsforbundet har vi ikke smittevernskompetanse, men vi har spilt inn alle slike tanker og forholdsregler overfor myndighetene.

Takker helsepersonell

– Tror du lærere rundt omkring orker mer fjernundervisning nå da? Det er stadig mer snakk om slitasjen det påfører folk.

– Jeg tror folk jobber utrolig mye og mer enn vanlig. Mange strekker seg langt for å få dette til å funke. Det er jeg bekymret for. Alle må huske å passe på seg selv, vi er nødt til å holde ut, sier Handal, som er glad for at det venter en uke med påskeferie nå.

– Og så må vi huske på at det er mange som har det tøft nå. I noen bransjer blir folk permittert fra jobbene sine, i helsevesenet jobber de med livet som innsats. Jeg vil gjerne rette en takk til dem for den utrolige jobben de gjør.

Frykter ikke for lærernormen

– Hva de økonomiske konsekvensene av korona-krisen. Frykter du for kommunenes økonomi i tiden som kommer?

– Det er for tidlig å si, men jeg oppfordrer norske myndigheter til å tenke over hvordan vi kan bruke kommunal sektor for å få i gang hjulene i samfunnet igjen. Det er blant annet store etterslep på vedlikehold i kommunal sektor, det kan være oppgaver som også det private næringslivet kan tjene godt på. Gode kommunale velferdstjenester er en viktig forutsetning for næringslivet og privat sektor også. Det er synd om kommunene skulle ende med å spare, mens det private næringslivet får tilskudd. Dette går hånd i hånd og kommunal sektor må stå sentralt i oppbyggingen i ettertid.

– Tror du at dårligere økonomi i kommunen kan gå utover lærernorm og bemanningsnorm i barnehagen?

– Nei, jeg tror mange, kanskje flere enn noen gang, ser betydningen av lærernes innsats. Og de forstår at det er krevende å følge opp enkeltelever.

Powered by Labrador CMS