Kampen skole i Stavanger i høst - før koronaens tid.

Advarer mot å åpne skoler uten en god plan mot koronasmitte

Forskere og utdanningsetater etterlyser gode planer mot koronasmitte før skoler og barnehager åpner.

Publisert Sist oppdatert

Det er nå et spørsmål om skoler og barnehager fortsatt skal holde stengt eller om de helt eller delvis åpnes etter påske.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) har sagt målet er å åpne skoler og barnehager så raskt som mulig, så lenge smittevernhensynet tilsier det. Hun avventer et ekspertutvalg som kommer med sine råd fredag.

Folkehelseinstituttet (FHI) bekreftet tirsdag overfor VG at de skal undersøke smittespredning blant barn spesielt. Resultatet skal presenteres fredag før påske.

Kan være risikabelt

Professor Martin Rypdal ved Institutt for matematikk og statistikk ved Universitetet i Tromsø (UiT) har fått på plass en modell som regner på effektene av å åpne barnehager og skoler i Tromsø.

I en artikkel i UiT.no advarer han om at det kan være risikabelt å åpne skoler og barnehager i Tromsø uten først å ha på plass en god plan.

Han forteller at noen eksperimenter viser at det å holde skoler og barnehager åpne i 14 dager, kan gi en økt smittespredning. Dette kan ikke reverseres selv om de stenger igjen etter to uker. Modellen forutsetter at UiT forblir stengt for studenter og at alle andre tiltak opprettholdes inntil videre.

Kan brukes til å legge strategier

Han opplyser at modellen de bruker, ligner den som brukes ved Imperial College, som Norge og andre lands myndigheter lener seg på. Men modellen er tilpasset Tromsø.

Informasjon om byens skoler og barnehager er matet inn.

Rypdal håper at denne modellen kan brukes til å studere strategier for gradvis eller puljevis gjenåpning av skoler og barnehager.

– Jeg vil foreløpig ikke foreslå noen strategi, men dette er noe som kan studeres i dagene framover, sier Rypdal.

– Nå vil jeg bare oppfordre til forsiktighet. Man må ta seg tid til å planlegge og utrede hvordan man skal åpne opp igjen, understreker han i intervjuet.

Frykter smittevekst

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal er opptatt at det må foreligge gode planer mot smittevekst. Han mener smittevernhensynet må veie tyngst.

– Det er viktig at befolkningen har tillit til at en gjenåpning ikke bidrar til ny smittevekst, sier han i en kommentar til NTB.

– Det trenges god informasjon, og det krever gode forberedelser. Hvordan det kan gjøres må tilpasses forholdene på den enkelte skole og i den enkelte barnehage, understreker han. Han sier det er viktig å huske at det er ulike situasjoner rundt om i landet.

– Det må også tas hensyn til at noen elever og lærere vil være i risikogruppen for å kunne bli smittet, legger han til.

Fylkesledere i Utdanningsforbundet etterlyser også svar til lærere om videre tiltak så fort som mulig. De mener lærerne vil få dårlig tid til å forberede seg på videre stenging eller åpning, dersom de først får svar i påsken.

Smittevern må veie tyngst

Forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet sier til NTB at han har full forståelse for at mange, både foreldre og skoler, ønsker å komme tilbake til normalen nå.

– Men samtidig må smittevern og helsemyndighetenes risikovurderinger veie aller tyngst i denne situasjonen. Vi mener at skoleledernes oppgave nå først og fremst er å gi et best mulig opplæringstilbud til barn og unge i tråd med de føringer som til enhver tid gjelder, fremfor selv å ta smittevernsfaglige vurderinger, sier han.

Spørsmålet er nå om skoler og barnehager forblir stengt eller om de åpnes helt eller delvis etter påske.


(©NTB)

Powered by Labrador CMS