Hva med de ansattes helse ved åpning av barnehager og skoler?

Debatt. Vi forventer at myndighetene ikke åpner barnehager og skole igjen før en med stor grad av sikkerhet kan si at det er trygt for både elever og ansatte, ja, for hele samfunnet for øvrig.

Publisert

Lørdag 28.mars informerte kunnskapsdepartementet om at det er nedsatt en ekspertgruppe som skal vurdere om barn og unge kan komme tilbake til skoler og barnehage etter påske. Kunnskapsminister Guri Melby uttaler at hennes mål er at en kan åpne skoler og barnehager så raskt som mulig, så lenge smittevernhensynet tilsier det. Hvem taler de ansattes sak i dette ekspertutvalget?

Den viktigste grunnen til hennes ønske er å ivareta de mest utsatte barna. Jeg deler selvsagt bekymringen for sårbare barn og unge og elever med spesialpedagogiske behov. Likevel spør jeg meg om Utdanningsforbundet blir involvert i saken for å ivareta sine medlemmers behov og helse.

Vi kan lese mye om at barn ikke blir dårlige av viruset, men det er usikkert om barn som har smitten uten symptom, likevel kan overføre den videre til andre barn og voksne, som så fører dette videre til sine hjem.

I VG kunne en 28.mars lese om akkurat dette i artikkelen "Ny studie: Coronasmitte kan være mer skjult hos barn». Rapporten er publisert i det anerkjente tidsskiftet The Lancet, der kinesiske forskeres viktigste funn er tydelige bevis for at barn er mottagelige for coronavirus, men de har ofte ikke en uttalt sykdom. Det øker muligheten for at barn kan bidra til smittespredning, ifølge rapporten.

Jeg regner med at besluttende myndigheter er i tett dialog med Utdanningsforbundet og andre organisasjoner i barnehager og skoler som ivaretar de ansattes behov.

Lærerne har virkelig vist seg fra sin beste side når de på en dags varsel igangsatte hjemmeundervisning. Denne undervisningen fungerer overraskende godt, og vi strekker oss langt for å ivareta alle elevers behov. Selv om ikke kvaliteten på opplæringen er like god som når elevene er på skolen, er det vi har fått til på kort tid mer enn faglig forsvarlig godt nok til å holde på lengre. Jeg tror det vil spre seg stor usikkerhet og uro blant oss hvis en for tidlig åpner barnehager og skoler. Mange vil vegre seg for å gå på jobb, i frykt for egen og sine nærmestes helse.

Skulle barnehage og skoler likevel åpnes helt eller delvis etter påske, er det svært viktig at myndighetene sørger for opplæring og utstyr som imøtekommer krav til smittevern. En annen ting som må vurderes, er hva en gjør med dem som er utsatte for viruset pga. alder eller underliggende sykdommer. Skal de presses på jobb?

I tillegg må en tenke gjennom hvordan barnehager og skoler kan organiseres når vi skal ha to meters avstand. Er det i det hele tatt praktisk mulig? Vi snakker her om levende barn og unge i store grupper. Ikke om et kontorlandskap for stillesittende voksne! Som en kollega kommenterte i et innlegg på Facebook der Utdanningsnytt skrev om denne saken:

«Hvordan skal vi håndtere:

- Nærkontakt som i å bøye seg over som voksen for å vise / hjelpe ...

- snue, snuepapir, snørr og oppkast

- ordentlig vask av hender

- Elever som tar på alle andres pennal/ bøker/ utstyr

- Elever som leker og knuffer i tett kontakt og som klumper seg sammen i trange korridorer

Legg deretter til at all denne naturlige kontakten lukkes inne i små rom med få voksne. De samme voksne går hjem til sine kjære, som er i risikosonen og avhengig av hjelp. Ja, bare TENK»

Vi lærere har virkelig tatt vårt ansvar i dugnaden for å unngå smitte. Mange andre yrkesgrupper utsetter seg for større smittefare enn oss, og økonomisk har vi det trygt.

Vi skjønner også svært godt hvilket dilemma ansvarlige myndigheter står overfor, og hvilken økonomisk belastning det er for samfunnet at skoler og barnehager er stengt. En gang må vi selvsagt møte våre elever igjen, og det er intet annet vi ønsker, men vi forventer at myndighetene ikke åpner barnehager og skole igjen før en med stor grad av sikkerhet kan si at det er trygt for både elever og ansatte, ja, for hele samfunnet for øvrig.

Powered by Labrador CMS