Ekspertgruppe skal vurdere om barn og unge kan komme tilbake til skoler og barnehager

– Mitt mål er at vi kan åpne skoler og barnehager så raskt som mulig, så lenge smittevernhensynet tilsier det, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har satt ned en ekspertgruppe som skal komme med en anbefaling om videre tiltak i barnehage og skole innen 3. april, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.

Sist uke besluttet regjeringen av skoler og barnehager skal forbli stengt til 13. april. Dette var på tross av Folkehelseinstituttets anbefaling om at man vurderte å åpne igjen. I pressemeldingen fra departementet heter det at "dersom smittesituasjonen vedvarer vil det være nødvendig å vurdere måter å drive barnehager og skoler på som gjør at samfunnet kan gå videre samtidig som smitten holdes nede".

– Mitt mål er at vi kan åpne skoler og barnehager så raskt som mulig, så lenge smittevernhensynet tilsier det. Vi vil vurdere mulighetene for at noen eller alle barn og unge kan gå på skole, samtidig som smittevernet ivaretas. Derfor er det viktig med et kunnskapsgrunnlag som kan fortelle oss mer presist hvordan dette kan gjøres, sier Melby.

I Finland har man åpnet skolene for de yngste elevene, men det er ingen møteplikt og elevene anbefales heller å følge undervisningen hjemmefra dersom det er mulig.

Tilbud til sårbare barn

Bakgrunnen for at kunnskapsministeren setter ned ekspertgruppen er hensynet til barn og unge som av ulike grunner er ekstra sårbare i nåværende krisesituasjon. Ekspertgruppen er bedt om å se spesielt på tiltak som kan gjøre at disse gruppene vår et best mulig tilbud.

Guri Melby har flere ganger uttrykt at hun er urolig for disse barna og ungdommene. I et intervju med Utdanningsnytt forrige uke uttalte hun at det som bekymrer henne mest er "de sårbare barna som ikke har det bra hjemme og som skolen vanligvis er et fristed for".

– Disse barna må sikres at de får et skoletilbud også nå og det jobbes det hardt for, sa Melby og la til:

– Mange barn og unge trenger også ekstra oppfølging og foreldre blir ikke spesialpedagoger over natten.

Medlemmer og mandat

Helsedirektoratet er oppdragsgiver for gruppens arbeid. Vurderingene utvalget kommer med skal kunne inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for videre tiltak. Ekspertgruppens rapportering går via Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet.

Gruppens består av Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet (leder for gruppen), Mari Trommald, direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Margrethe Greve-Isdahl, overlege Folkehelseinstituttet og Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør Helsedirektoratet (observatør).

De skal levere sin rapport innen fredag 3. april klokken 12.

Powered by Labrador CMS