Koronasituasjonen utfordrer små barns rett til beskyttelse

Barnehagene har et viktig samfunnsoppdrag. Nå skjerpes ansvaret og vi må tenke nytt og reorganisere tilbudet slik at ansatte i barnehagene kan fortsette å gjøre en forskjell og på ulike måter fortsatt bidra til barns beste!

Publisert Sist oppdatert

"Det er viktig at skolen er i tett dialog med hjemmet, særlig er dette viktig for de yngste elevene" skriver regjeringen.no. Barneombudet løfter fram samarbeid mellom barneverntjenesten og skole men glemmer barn som går i barnehagen. Bør ikke myndighetene oppfordre ansatte i barnehagen til å ivare ta de yngste barna og dere rett til beskyttelse?

Hva skjer når barnehagen er stengt, og naboene er inne hos seg selv uten mulighet til å hjelpe, og mange barn er isolert hjemme? Hva skjer nå med de barna som trenger at vi ser dem daglig?

Det er flott at myndigheter og hjelpeinstanser setter temaet på dagsordenen, og oppretter hjelpetelefoner og chatterom for barn som trenger kontakt. Men hva med de yngste barna som til vanlig har et fristed i barnehagen. Hvordan får vi bistått dem nå?

Vi appellerer til ansatte i alle barnehager om fortsatt å bidra til at de yngste barna, med behov for beskyttelse, følges opp. Nå når barnehagen er stengt er de fleste barn i trygge omgivelser sammen med sine foreldre. De opplever gode dager med mer samhold og lek i en litt annerledes hverdag. Samtidig kan situasjonen by på utfordringer for en del barn.

Omsorgspersoner skal skape trygghet, stabilitet og gi omsorg. Dersom de nære omsorgspersoner ikke evner dette, kan enkelte barn være frarøvet muligheten til et fristed, hvor de kan møte venner og få håp og trøst fra trygge og omsorgsfulle barnehageansatte.

Mange familier, som vanligvis ikke har problemer opplever nå situasjonen som krevende, og er på leting etter muligheter for å aktivisere barna, som til vanlig har et pedagogisk tilbud. Derfor er et relevant spørsmål hvilken betydning situasjonen har for barna og familiene som allerede sliter og har risikofaktorer knyttet til seg? De yngste barna, kan ikke ringe nødtelefon eller benytte chattetjenester slik det oppfordres til av barneombudet, helse- og omsorgsministeren, hjelpetjenester og frivillige organisasjoner.

Dette handler om de barna som allerede lever med hemmeligheter som ingen rundt dem kjenner. De yngste barna har nå ingen mulighet for at andre voksne ser dem eller til å fortelle til noen.

Barn har rett på beskyttelse, noe som er forankret i barnekonvensjonen og Rammeplanen for barnehagen. På tross av dette rammer vold, rus og seksuelle overgrep barn daglig. Barnehagens ansatte melder fra i større grad enn tidligere. For aldergruppen 0–5 år lå meldingstallet i 2003 på 6 prosent, mens det i 2016 var en økning til 13 prosent (SSB, 2017). Dette viser at barnehagene ser sitt ansvar og bidrar til at barnekonvensjonens intensjon om å beskytte barn oppfylles.

Nå er situasjonen for barn som lever i utsatte livssituasjoner trolig mer ustabil og kaotisk. Alle barnehager er stengte, med unntak for barn hvor begge foreldrene har samfunnskritiske yrker, er aleneforsørgere i samfunnskritiske yrker, eller foreldre med virksomhetskritiske yrker.

Kommuner skal også innlemme barn med særlig omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehagen er stengt. Mange barn har ikke enkeltvedtak eller dokumentert behov, men kan av ulike grunner ha det vanskelig og derfor følges opp i barnehagen av dyktige ansatte. Disse barna må også ivaretas i denne situasjonen.

Derfor må vi appellere til alle de dyktige ansatte som arbeider i våre barnehager til en ekstra innsats! Barnehagens ansatte er ikke permittert og kan bidra NÅ. Siden retten til en barnehageplass nå er midlertidig opphevet kan de ansatte i barnehagen ringe barna med familier som nå sitter hjemme slik lærerne i skolen får tydelige oppfordringer til.

Personalet i barnehagen har god kunnskap om barnet og ofte stor tillit blant foreldrene. Ettersom den daglige kontakten nå har opphørt kan praksis endres til annen type kontakt og oppfølging. Gjennom telefon og/eller virtuelle møter kan ansatte sette av tid til en samtale en gang i uken, eller ved behov. Ansatte kan bidra ved å gi foreldre råd og å snakke med de barna som har verbalt språk. Gjennom samtalene kan ansatte kartlegge og vurdere om familien bør få dispensasjon og tilbud om barnehageplass, hvis situasjonen er for vanskelig hjemme.

Ansatte kan også videreformidle informasjon om alle hjelpetjenestene som finnes. Mental helse tilbyr f.eks. døgnåpen chat og telefon til foreldre som trenger det.

Barnehagen er også pålagt samarbeid med både barneverntjenesten og helsestasjoner. Instansene bør samarbeide enda tettere sammen nå, for å sikre at de sårbare barna får den hjelp og støtte de har rett på.

Barnehagene har et viktig samfunnsoppdrag. Nå skjerpes ansvaret og vi må tenke nytt og reorganisere tilbudet slik at ansatte i barnehagene kan fortsette å gjøre en forskjell og på ulike måter fortsatt bidra til barns beste!

Powered by Labrador CMS